Nasze wydawnictwa

wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004

Podziękowanie I
W dniach 9 - 22 sierpnia 2004 r. dzieci ze świetlicy środowiskowej przy parafii Bożego Ciała w Jarosławiu przeżywały "wakacje z Bogiem" w Brzozowie. W ramach odpoczynku dzieci miały różnorodnie organizowany czas: m.in. piesze wycieczki, zabawy w podchody, dyskoteki, ogniska, itp. Dzieci również zintegrowały się i służyły pomocą dzieciom niepełnosprawnym mieszkającym w sąsiednim budynku prowadzonym przez siostry służebniczki. Przebywające na kolonii dzieci odwiedził Burmistrz Miasta Janusz Dąbrowski, Radny Stanisław Misiąg i Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Konrad Fryda obdarowując je słodyczami, za co serdecznie dziękujemy. Ogromne podziękowania kierujemy także do Zakładów Mięsnych "Sokołów S.A", "Masarni A. Szarek" za wyroby mięsne, do Państwa Czesławy i Stanisława Kuźmów za warzywa i owoce oraz do Pana Stanisława Misiąga i firmy "Master".
Prezes i opiekunowe świetlicy socjoterapeutycznej
przy parafii Bożego Ciała
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65