Strona główna » Nasze wydawnictwa » wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004

Międzynarodowa Wystawa Turystyczna w Jarosławiu

W dniach 20 - 21 sierpnia 2004 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jarosławiu w ramach projektu "Miasta Euroregionu Karpackiego - razem na rzecz rozwoju turystyki" została zorganizowana wystawa turystyczna. Wśród 22 wystawców byli przedstawiciele kilku miast z Polski, jak również z Ukrainy, Słowacji, Węgier i Czech. Ta cenna inicjatywa jednocząca miasta partnerskie, to wynik dobrej oceny Komisji Europejskiej i przyznania wsparcia finansowego z Funduszu Małych Projektów PHARE, zarządzanego przez Stowarzyszenie Eurokarpaty. Głównym koordynatorem projektu był Andrzej Wyczawski - Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji. Instytucje współpracujące ze strony części słowackiej, które oferowały szczegółowe informacje to: miasto Michalovce i Biuro Słowackie Euroregionu Karpaty; zaś po stronie ukraińskiej - Biuro Ukraińskie Euroregionu Karpackiego oraz Miasto Użgorod. Uroczyste otwarcie wystawy zaszczycili swoją obecnścią m.in.: dr Mirosław Karapyta - Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Euroregionu Karpackiego - EuroKarpaty, Krystyna Stańczak Pałyda - Główny Specjalista do Spraw Młodzieży Ministerstwa Edukacji, Dawid Lasek - Dyrektor Biura Polskiego Euroregionu Karpackiego i Kierownik Programów Współpracy Przygranicznej PHARE, Alen Panov - Wiceprezydent Miasta Użgorod a zarazem Dyrektor Biura Ukraińskiego, Peter Karpaty - Dyrektor Biura Słowackiego Euroregionu Karpackiego, Petr Hajek - Burmistrz Miasta Vyskov w Czechach, Jacques Bompard - mer miasta Orange (Francja), Pavol Sipos - sekretarz miasta Michalovce, Tomasz Oronowicz - Starosta Powiatu, Tomasz Petry - Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego, a także radni Rady Miasta Jarosławia.

"Jarosław ma szansę stać się tym zaczynem i centrum rozwoju miast turystycznych Euroregionu Karpaty. Jest to program ciekawy i godny poparcia. Jestem przekonany, że takie programy będą motorem rozwoju województwa podkarpackiego" - stwierdził Mirosław Karapyta.

Podobne nadzieje wyraził Dawid Lasek: "Wystawa dofinansowana w ramach Funduszu Małych Projektów jest bardzo ważnym elementem innowacyjnym, który ma docelowo doprowadzić do tego, że rozwój turystyki i wzrost gospodarczy stron krajowych Euroregionu będzie stałym procesem, w którym samorządy terytorialne będą odgrywać ważną rolę".

Również 20 sierpnia br. w kamienicy Rynek 6 otwarto Biuro Współpracy Turystycznej Miast Euroregionu Karpackiego, które będzie udostępniało informacje na temat atrakcji turystycznych oraz możliwości rozwoju miast w związku z programami unijnymi uruchamianymi na obszarze Euroregionu Karpackiego.

W sobotę (21.08.) w sali Narad Ratusza odbyła się konferencja naukowa na temat "Turystyka miejska w Euroregionie Karpaty". Wykładowcami byli m.in. Michał Bucholz - Polska Organizacja Turystyki z Warszawy, Mirosław Karapyta - Wiceprezes Stowarzyszenia Eureoregionu Karpaty, Regina Czembor - Euroregion Bałtyk, Peter Karpaty - Dyrektor Biura Słowackiego EK oraz Dawid Lasek - Dyrektor Biura Polskiego EK. Wśród tematów poruszanych na konferencji warto odnotować "Metodologiczne podstawy tworzenia miejskiego produktu turystycznego" oraz "Zródła finansowania transgranicznych projektów turystycznych - dobre praktyki". Zaplanowano również turystyczne prezentacje zaproszonych miast.

Owocem projektu będzie wydanie (również ze środków uzyskanych z UE) publikacji "Wspólny przewodnik po miastach EK" w języku polskim, słowackim, ukraińskim i angielskim.

Zofia Krzanowska
Numery archiwalne
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31