Strona główna » Nasze wydawnictwa » wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004

Ochrona zabytków miasta

"Jarosław jest przepięknym miastem, wymaga bardzo dużo środków na to, aby przywrócić świetność centrum historycznemu miasta. Jarosław tą swoją świetność może odzyskać" - powiedział minister Ryszard Mikliński - Generalny Konnserwator zabytków, który w dniach 3-5 czerwca br. brał udział w konferencji "Samorządy w ochronie zespołów staromiejskich" w Krasnobrodzie. Minister Ryszard Mikliński objął patronat honorowy nad konferencją, która miała charakter edukacyjny.

W wywiadzie dla audycji samorządowej Radia Ave Maria minister Mikliński przekonywał: "Od 17.11.2003r. nowa ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada odpowiedzialnośc za zabytek na właściciela fizycznego, prawnego, a w Polsce większość zabytków jest w gestii instytucji państwowych, samorządowych, kościelnych, najmniej jest zabytków po stronie osób fizycznych. Trzeba uświadomić samorządowcom, że to oni są odpowiedzialni za ochronę zabytków, a nie iluzoryczne ŤPaństwoť. To Rada Gminy musi podejmować uchwały w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego ustanawiając strefy ochronne dla przestrzeni zabytków. Rada Gminy zobowiązana jest do tworzenia planów rewitalizacji swoich historycznych części miasta powiązanych także z decyzjami finansowymi ujętymi w budżetach. Wspomaganie ze strony państwa w postaci środków czy grantów publicznych jest możliwe na samym końcu, po wyczerpaniu wszystkich mozliwości ze strony samorządu. Tydzień wcześniej odwiedziłem Jarosław. Samorząd jarosławski wystąpił z wnioskiem o wpis historycznego centrum miasta na listę pomnika historii. Procedury związane z takim wpisem są dość rygorystyczne i skomplikowanie, dlatego chcę uzmysłowić kolegom samorządowcom, iż jest to proces wymagający dużego zaangażowania ze strony samorządu Jarosławia. W odbudowaniu świetności wielką rolę będą pełnić samorządowcy, bo nikt ich w tym nie zastąpi. To trzeba bardzo mocno powiedzieć: państwo pełni tu role tylko służebną wobec inicjatyw samorządowych. Decyzje podejmuje samorząd".

Iwona Międlar
Numery archiwalne
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31