Nasze wydawnictwa

kwiecień, nr 4 (124) / 2003

Młodzi i zdolni
13 marca 2003 r. przedstawiciele Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich spotkali się z Burmistrzem Miasta Januszem Dąbrowskim, a następnie z uczniami gimnazjów i szkół średnich, którym przyznano stypendia.
Fot. Joanna Mordarska
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65