Nasze wydawnictwa

kwiecień, nr 4 (124) / 2003

mgr Joanna Potoczny

2 kwietnia obchodzimy - Międzynarodowy Dzień Ziemi. W ramach edukacji ekologicznej zorganizowałam i przeprowadziłam dla klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu - konkurs pod hasłem: "Czyste powietrze, woda i ziemia to przyszłość naszego pokolenia". W konkursie brały udział 3-osobowe zespoły z każdej klasy. Drużyny przyjęły nazwy kwiatów: "Krokusy", "Przebiśniegi", "Tulipany", "Sasanki", "Przylaszczki". Przed rozpoczęciem konkursu uczestnicy zostali zapoznani z regulaminem konkursu.

Poprawność wykonania zadań oceniała komisja oraz - Honorowy Gość - Przewodnicząca Komisji: Rejonowy Koordynator Szkół Promujących Zdrowie, a jednocześnie laureatka "Jarosława 2002" - p. TERESA KRASNOWSKA.

Uczniowie mojej klasy - III A - jako współorganizatorzy przygotowali dwie gazetki ścienne. Na pierwszej powiesili swobodne teksty i wierszyki napisane wcześniej na zajęciach edukacji polonistycznej. Ich tematyka związana była z ochroną środowiska naturalnego, opiewała piękno wiosennej przyrody. Na drugiej gazetce dzieci przypięły kilka komiksów o treściach ekologicznych z podręcznika - "Zielone zadania"- Wojciecha Dziabaszewskiego.

Każda historyjka zawierała pytanie otwarte skierowane do odbiorcy. Ponadto uczniowie mojej klasy zorganizowali wystawkę przyjaznych dla środowiska, ulegających biodegradacji opakowań po produktach używanych w gospodarstwie domowym. Po ogłoszeniu wyników nastąpiło wręczenie dyplomów przez p. Teresę Krasnowską. Wręczone dyplomy - wykonałam samodzielnie przy użyciu technologii komputerowej - wykorzystując własny komputer w domu. Nasi uczniowie wykazali się dużą wiedzą - z zakresu ochrony środowiska i dowiedli, że zasługują na miano - "PRZYJACIÓŁ PRZYRODY".

mgr Joanna Potoczny
SP nr 10 im. Wojska Polskiego
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65