Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec, nr 3 (123) / 2003 » Z prac Urzędu Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec, nr 3 (123) / 2003

WNIOSKI KOMISJI ROZWOJU MIASTA RADY MIASTA JAROSŁAWIA

Komisja Rozwoju Miasta odbyła wyjazdowe posiedzenie połączone z wizją lokalną na terenie oczyszczalni ścieków w dniu 10.02.2003 r. z udziałem Burmistrza Miasta oraz Zastępcy. W trakcie analizy wyniku finansowego PWiK za miesiąc styczeń 2003 r. tj. wypracowania zysku w kwocie 11.026,00 zł. oraz dokonania odpisu amortyzacji od środków trwałych w kwocie 263.000,00 zł diametralnie zmienia się sytuacja finansowa Spółki w 2003 r. Do zmiany sytuacji przyczyniło się urealnienie cen wody oraz odprowadzanych ścieków. Zapaść finansowa tej Spółki była skutkiem złego nadzoru w poprzednich latach ze strony właściciela.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz inne okoliczności związane ze skutkami wstrzymania inwestycji, komisja rozwoju nie widzi potrzeby wstrzymywania realizacji II etapu oczyszczalni ścieków. PWiK bowiem będzie w stanie samodzielnie spłacać swoje zobowiązania.

Komisja Rozwoju w nawiązaniu do stanowiska Burmi-strza odnośnie wyprowadzenia ruchu samochodowego z rynku wnioskuje o podjęcie inicjatywy w celu wybudowania na obrze-żach starego miasta - Plac Bożnic obecny parking do ul. Lu-belskiej podziemnego parkingu samochodowego co najmniej 2-kondygnacyjnego, co pokryje zapotrzebowanie na miejsca postojowe na terenie Rynku. Podobne rozwiązanie obecnie wprowadza Sanok oraz Rzeszów.

Komisja Rozwoju wnioskuje o spowodowanie przez Burmistrza pilnego złożenia wniosków do Urzędu Mar-szałkowskiego o dofinansowanie na konkretne zadania związane z modernizacją sieci dróg oraz innych urządzeń komunalnych z przyznanych przez Unię Europejską funduszy wyrównawczych dla Podkarpacia w kwocie 195 min EUR w latach 2004-2007.

Komisja nie podziela stanowiska Burmistrza ocenia-jącego zadłużenie miasta jako zbyt wysokie, procentowo miasto nie przekracza żadnych wskaźników bezpiecznego zadłużenia wręcz przeciwnie stwierdzić można, że bardziej otwarta polityka w zakresie gospodarki jak i finansów po-zwoliłaby prędzej rozwiązać podstawowe bolączki miasta.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta
Stanisław Misiąg
Numery archiwalne
Kwiecień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30