Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec, nr 3 (123) / 2003 » Kultura
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec, nr 3 (123) / 2003

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2002

I. Sieć biblioteczna i baza materialna biblioteki:

W skład sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej na terenie miasta Jarosławia wchodzi: Wypożyczalnia i Czytelnia Główna przy ul. H. J. Tarnowskiego 1, Oddział dla Dzieci, który mieści się w Rynku 6 oraz trzy filie biblioteczne zlokalizowane w poszczególnych osiedlach miasta.Warunki lokalowe filii bibliotecznych oraz Oddziału dla Dzieci zaspokajają potrzeby czy-telników. Największym mankamentem jest zbyt mała powierzchnia użytkowa Czytelni Głównej. Lokalizacja placówek oraz ich ilość w ostatnich latach nie uległa zmianie.

 

II. Zbiory biblioteczne:

Zbiory gromadzone w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia 2002 r. wynoszą 113.888 tomów. Ogółem księgozbiór MBP wzbogacił się o 1.466 woluminów, w tym z zakupu 317 wol., na który wydano 8 353 zł. Na zakup zbiorów bibliotecznych przeznaczono pieniądze z budżetu MBP oraz dodatkowe środki pieniężne przyznane przez Starostwo Powiatowe. Wskaźnik zakupu znacznie odbiegał od normy opracowanej przez ministerstwo (18 wol/100 mieszkańców) i wynosił 0,76.

Nasza biblioteka w 2002 r. otrzymała również książki z Fundacji Pomocy Bibliotekom w Warszawie. Dzięki nawiązanej współpracy wypożyczalnie i czytelnie wzbogaciły się o literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy.

Struktura przybytków w MBP kształtowała się podobnie jak w latach poprzednich. Przeważała literatura popularnonaukowa - 63 %, literatura piękna dla dorosłych - 30 % i literatura dla dzieci - 7 %. W chwili obecnej w placówkach naszych nie brakuje już książek z literatury popularnonaukowej. Natomiast należy zakupić w bieżącym roku książki z literatury pięknej: powieści, literaturę młodzieżową.

Nasza biblioteka jest placówką publiczną. Mimo, że większość czytelników stanowi młodzież szkolna i studenci, nie możemy również zapominać o ludziach starszych, którzy czytają dla przyjemności.

Biblioteka prenumerowała 36 egz. czasopism, w tym do Czytelni Głównej 26 egz. Kwota przeznaczona na ten cel wynosiła: 5 370 zł.


III. Czytelnictwo:

We wszystkich placówkach bibliotecznych w mieście zarejestrowano 7.759 czytelników, jest to o 63 osoby więcej niż rok wcześniej. Wskaźnik społecznego zasięgu biblioteki w naszym mieście wyniósł 18,7 % czytelników na 100 mieszkańców. Ważnym czynnikiem wpływającym na dobry stan czytelnictwa jest dopływ nowości.

Analizując zainteresowania czytelników stwierdzamy, że wśród czytelników dorosłych literatura beletrystyczna zajmuje najwięcej miejsca. Zainteresowania te są różnorodne. Kobiety czytają głównie książki obyczajowe, biograficzne, wspomnienia. Mężczyźni - literaturę faktu, sensacyjną, już w mniejszym stopniu wojenną. Młodzież najczęściej sięga po książki przygodowe, obyczajowe, horrory, fantastykę naukową i lektury.

Dzieci czytają bajki, komiksy, lektury. Szczególnie podobają się im książki nowe, ładnie wydane i kolorowo ilustrowane. 

 

IV. Udostępnianie zbiorów:

W roku 2002 wypożyczono 116.562 woluminów w tym:

 • literatury dla dorosłych - 81 287 wol.,
 • literatury pięknej dla dzieci - 20.927 wol.,
 • literatury popularnonaukowej - 14.348 wol.


Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców wyniosła 290 książek. Podobnie jak w roku ubiegłym oblężone były czytelnie, skorzystało z nich 30.474 osób. Obserwuje się stały wzrost udostępnianych książek i czasopism oraz udzielonych informacji.

Użytkownikami informacji, podobnie jak w latach ubiegłych, jest młodzież szkół średnich, jak też studenci. Wiąże się to z kierunkiem studiów jarosławskiej uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz istniejących w naszym mieście filii innych wyższych uczelni. Zauważa się też zmianę struktur czytanych książek. Statystyki wykazują zmniejszoną liczbę wypożyczeń literatury pięknej, natomiast przybywa czytelników, którzy sięgają po poradniki, leksykony, encyklopedie oraz podręczniki potrzebne do nauki.

Powodzeniem cieszą się książki z takich dziedzin wiedzy jak: ekonomia, zarządzanie, geografia, turystyka, socjologia, metodyka. 

 

V. Upowszechnianie czytelnictwa

W celu utrwalenia nawyków korzystania z książek, podnoszenia poziomu wiedzy wśród użytkowników biblioteki, popularyzacji zbiorów bibliotecznych zarówno Czytelnia MBP, Oddział dla Dzieci czy filie biblioteczne organizują różnego rodzaju imprezy dla najmłodszych grup czytelników, jak też i dla młodzieży. Współpracujemy z miejscowymi szkołami przy organizacji lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich, konkursów czytelniczych.

W minionym roku zorganizowano dwa spotkania autorskie. W kwietniu z Mateuszem Pieniążkiem autorem m.in. "Baśni Krasiczyńskich", " Miasteczka nad rzeczką", " Bajeczek z zielonej teczki". Autor prezentował również nowe wiersze, które jeszcze nie zostały wydane. Drugie zaś spotkanie zorganizowano z poetką Stanisławą Kopiec autorką poezji dla dorosłych i dzieci. Spotkania uświetnione były recytacjami wierszy autorów.

Organizowane konkursy dla dzieci i młodzieży cieszą się dużym powodzeniem. Dowodem tego jest bardzo duża ilość wpływających prac konkursowych. Na podkreślenie zasługuje konkurs :

 • " Kubuś Puchatek i jego przyjaciele",
 • " Ogień - woda - dwa żywioły",
 • " Najpiękniejsza ozdoba choinkowa, kartka i życzenia świąteczne".


Przeprowadzono 17 lekcji bibliotecznych, z których skorzystała przede wszystkim młodzież gimnazjum i szkół średnich. Lekcje dotyczyły przysposobienia bibliotecznego, korzystania z katalogu i innych źródeł informacji dostępnych w Czytelniach MBP.

 

VI. Komputeryzacja

W naszej placówce zostało wyodrębnionych kilka baz katalogowych:

 • Baza Katalogowa Czytelni,
 • Baza Katalogowa Wypożyczalni,
 • Baza Katalogowa Oddziału dla Dzieci,
 • Baza Katalogowa Filii.


Wcześniej nanoszone i opracowane komputerowo były jedynie książki z czytelni. Teraz uzyskiwane nowości do poszczególnych działów są bezpośrednio wprowadzone w określone bazy katalogowe.Do bazy katalogowej czytelni zostały naniesione wszystkie pozycje, co ułatwiło w znacznym stopniu czynności związane z wyszukiwaniem określonych książek na potrzebne zagadnienia. Poza tym trwają prace nad skomputeryzowaniem wypożyczalni.

W tym celu ok.7.000 pozycji znajdujących się w magazynie w piwnicy zostało ponumerowanych, spisanych i są teraz wprowadzane do bazy wypożyczalni. Posiadamy też bazy komputerowe Biblioteki Narodowej:

 • Przewodnik BN 1980 - 2000,
 • Przewodnik BN 2001 - 2002.


Ostatnią bazę tworzy zamawiany od ubiegłego roku na dyskietkach Przewodnik Bibliograficzny, co znacznie ułatwia opracowanie nowości.

 

VII Plan w zakresie edukacji czytelniczej dzieci i młodzieży w roku 2003

Od 1 marca 2003 r. planujemy uruchomić stanowisko komputerowe w Czytelni MBP przy ul. H. J. Tarnowskiego 1 dla czytelników. Pozwoli to czytelnikowi w bardziej nowoczesny sposób zapoznać się ze zbiorami Czytelni.

Użytkownicy w godzinach otwarcia Czytelni pod kierunkiem kompetentnego bibliotekarza będą mieli dostęp do dwóch baz danych, a mianowicie:

 • baz tworzonych w MBP w Jarosławiu w oparciu o System Informatycznej Obsługi Biblioteki SOWA,
 • baz Biblioteki Narodowej w Warszawie rejestrujących piśmiennictwo polskie za lata 1979 -2002.


W Czytelni Głównej zarówno uczeń, student, czy przedstawiciel różnego zawodu korzystając ze zbiorów może przygotować się do egzaminów, olimpiad przedmiotowych czy konkursów. Mamy również do zaoferowania czasopisma naukowe, popularnonaukowe, regionalne i prasę codzienną.

Wśród wypróbowanych form edukacyjnych na uwagę zasługują lekcje biblioteczne, pozwalające uczniom zapoznać się z charakterem zbiorów bibliotecznych i możliwością korzystania z warsztatu informacyjnego.

Zainteresowanych prosimy o uzgodnienie terminów z Działem Udostępniania i Informacji tel. 621- 55 - 77.

W kwietniu przypada Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Z tej okazji prezentować będziemy na wystawkach w Oddziale dla Dzieci, książki upamiętniające kilka ważnych rocznic w roku 2003:

 • 300. rocznica Ch. Perraulta,
 • 125. rocznica ur. J. O. Curwooda,
 • 50. rocznica śmierci K. Makuszyńskiego,
 • 115. rocznica ur. J. Porazińskiej,
 • 75. rocznica ur. K. Siesickiej,
 • 95. rocznica ur. H. Bechlerowej,
 • 50. rocznica śmierci J. Tuwima.


Planujemy, aby w miesiącu wrześniu w Oddziale dla Dzieci do corocznej tradycji weszła impreza "Pasowanie na Czytelnika" organizowana dla najmłodszych bywalców biblioteki. Organizować będziemy spotkania z udziałem dzieci i osób znanych w Jarosławiu, które będą czytać dzieciom. Spośród pięknie czytających wyłonimy "mistrza czytania". Planowane wystawy w holu MBP w 2003 r.

 • Luty: 530. rocznica urodzin i 460. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika,
 • Marzec: Międzynarodowy Dzień Teatru,
 • Kwiecień: Miesiąc Pamięci Narodowej,
 • Maj: 3 V - Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja,
 • Czerwiec: 210. rocznica urodzin Aleksandra Fredry - patrona biblioteki,
 • Wrzesień, październik: 16 X 1978 - wybór papieża Polaka, 25. rocznica pontyfikatu Jana Pawła II,
 • Listopad: 11 X - 85. rocznica odzyskania niepodległości, Narodowe Święto Niepodległości,
 • Grudzień: Boże Narodzenie.
Halina Socha
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Numery archiwalne
Kwiecień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26