Strona główna » Nasze wydawnictwa » grudzień, nr 12 (120) / 2002 » Z prac Urzędu Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 12 (120) / 2002

Raport za kadencję 1998-2002 - VII. INWESTYCJE KOMUNALNE

VI. INWESTYCJE KOMUNALNE

- Zakład Uzdatniania Wody - oddano do użytku 3 października 2000 r. W ramach realizowanej od roku 1985 inwestycji sukcesywnie przekazywano do eksploatacji: ujecie wody na rzece San, pompownie wody surowej, pompownie wody czystej I stopnia, budynek filtrów piaskowych, chlorownie, budynek energetyczny z kotłownią, stacje dmuchaw, rurociągi technologiczne i kanalizacje. Inwestycja została zrealizowana dzięki znacznej dotacji bezzwrotnej ze środków budżetu państwa w wys. 10,1 mln zł. Do zrealizowania pozostało jeszcze ozonowanie i filtry węglowe.
- Oczyszczalnia ścieków - rozbudowa i modernizacja - w latach 2000 - 2001 wykonano I etap zadania, złożono wniosek i poręczenie gminy na pożyczkę w wysokości 17 mln zl do NFOSiGW w Warszawie. Dalsze prowadzenie i spłatę przekazano do Spółki.
- Odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych z os. Sterańczaka, Cegielniana i ul. Siarczyńskiego - współpraca z inwestorem zastępczym PWiK Sp. z o.o. w zakresie realizacji inwestycji. Zadanie zakończone i przekazane do eksploatacji.
- Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z drogami wewnętrznymi na os. Sterańczaka. Zadanie w realizacji od 2000 r. - zakończenie przewidywane jest w grudniu 2002 r. w ramach zadania zostanie wykonana kanalizacja sanitarna i deszczowa o długości 5,6 km wraz z nawierzchnia ulic Reja, Krasińskiego, Kochanowskiego, Grochowska i Szczytniańska. Na przedsięwzięcie "Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Sterańczaka i Misztale" przygotowano wniosek do NFOŚ i GW w Warszawie i zaciągnięto pożyczkę w wysokości 1,0 mln zł.
- Sieć wodociągowa w dzielnicy Łazy Kostkowskie etap II zad. II i III.
Zadanie zakończone i przekazane do eksploatacji w 2000 r. Wykonano 3642 m wodociągu. Tym samym zakończone zostało zaopatrzenie w siec wodociągowa całej dzielnicy Łazy Kostkowskie.
- Wodociąg w dzielnicy Kruhel Pawłosiowski - zadanie (sieć o dług. 1.432 m.b.) wykonane i przekazane do użytku.
- Kolektor ogólnospławny "W" wraz z kanalizacją w ul. Pełkińskiej i Pogodnej - rozpoczęty w 1999 r. Wykonano 1.372 m.b. kolektora. Przygotowano wnioski wraz z materiałami o pożyczkę w kwocie 4.245 tys. zł i złożono w Woj. Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej w Rzeszowie wraz z rozliczeniem zaciągniętej pożyczki.
- Kotłownia ul. Bandurskiego 2 - wykonano kotłownię gazową dla potrzeb centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w obiektach socjalno - administracyjnych JKS.
- Rów odkryty (potok Głęboka) w rejonie ul. Słonecznej - opracowano projekt budowlany na przykrycie rowu oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
- Park Miejski przy ul. Kraszewskiego - wykonano nową bramę wejściową na teren parku.
- Budynek komunalny przy ul. Wróblewskiego - 4 sierpnia 2001 r. oddano do użytku budynek z 30 mieszkaniami. Przygotowano wnioski do kontraktu wojewódzkiego na dofinansowanie zadania, w ramach którego otrzymano 437 tys. zł. - Kanalizacja w dz. Misztale - zadanie w realizacji od 2000 r. - zakończenie planowane na grudzień 2002 r. W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja sanitarna o długości 6,0 km wraz z trzema pompowniami. Zadanie dofinansowane z pożyczki NFOŚ i GW w Warszawie.

Wnioski na środki pomocowe w zakresie inwestycji:
- Opracowanie wniosku wstępnego w m-cu kwietniu oraz jego aktualizacja w grudniu 1999 r. i złożenie w Narod. Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej w Warszawie, na środki z funduszu pomocowego ISPA na zadanie "Oczyszczalnia ścieków" wraz z kanalizacją.
- Opracowanie i przekazanie wniosków do Wydz. Gosp. i Infrastruktury Podkarp. Urzędu Wojew. o dofinansowanie w 2000 r. zadań:
a) ZUW,
b) budynek komunalny przy ul. Wróblewskiego,
c) rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków.
- Opracowanie i złożenie wniosków wstępnych do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków pomocowych PHARE 2000 zadań:
a) oczyszczalnia ścieków,
b) droga obwodowa miasta Jarosławia,
c) zespół kąpieliskowy z krytą pływalnią,
- Opracowanie i przekazanie do Zarządu Woj. Podkarpackiego materiałów dot. realizowanych zamierzeń inwestycyjnych Gminy Miejskiej Jarosław w latach 2000 - 2006, jako zał. do Strategii Woj. Podkarpackiego.

Numery archiwalne
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Czworo dzieci i coś
    3,5,7,8,9 Lipca
    godzina: 16.00
  • Bayala i ostatni smok - 2D
    9,10,12,14,15 Lipca
    godzina: 13.30