Strona główna » Nasze wydawnictwa » grudzień, nr 12 (120) / 2002 » Z prac Urzędu Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 12 (120) / 2002

Raport za kadencję 1998-2002 - VII. INICJATYWY LOKALNE

VII. INICJATYWY LOKALNE

W ramach inicjatyw lokalnych wykonano i przekazano do użytku:
- ul. Elektrowniana - sieć wodociągową z rur PCV fi 90 - m.b. 675 i rur PCV fi 63 - m.b. 46 oraz kanalizację sanitarną
- ul. Harlendera - kanalizację sanitarną z rur PCV fi 200 - m.b. 74 i sieć wodociągową z rur PCV fi 90 - m.b. 91
- ul. Boczna Siemieńskiego - kanalizację sanitarną z rur PCV ¨ 200 - m.b. 89 i sieć wodociągową z rur PCV fi 90 - m.b. 108, - z rur PCV fi 160 - m.b. 140
- ul. Spółdzielcza - kanalizację sanitarną w z rur PCV fi 200 - m.b. 64,
- ul. Danilewicza - kanalizację sanitarną w z rur PCV fi 200 - m.b. 866,
- ul. Szczytniańska - kanalizację sanitarną z rur PCV fi 200 - m.b. 179,
- ul. Dziewiarska - kanalizację sanitarną z rur PCV fi 200 - m.b. 600,
- ul. Boczna Pogodnej - kanalizację sanitarną z rur PCV fi 250 - m.b. 84,
- ul. Włókiennicza - kanalizację sanitarną z rur PCV fi 200 - m.b. 477,
- ul. Krakusa, Łączności, Wolnej i Przyjaźni - kanalizację sanitarną z rur PCV fi 200 - m.b. 662, PCV fi 250 - m.b. 562, PCV fi 300 - m.b. 432.

Dotacje - udzielono 7 dotacji dla różnych wnioskodawców z przeznaczeniem na remonty sakralnych obiektów zabytkowych oraz dofinansowanie budowy ogólno-dostępnych parkingów i muru oporowego skarpy. Przygotowano i podpisano w tych sprawach stosowne porozumienia oraz prowadzony był nadzór nad prawidłowością wykorzystania przydzielonych dotacji z finansowym rozliczeniem włącznie.

Spółki komunalne - Zarząd jako Zgromadzenie Wspólników sprawował nadzór nad spółkami komunalnymi: Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - powołano 23 czerwca 1999 r. Spółka funkcjonuje zgodnie z kodeksem handlowym i realizuje zadania własne gminy wynikające z ustawy samorządowej w zakresie budownictwa mieszkaniowego. 26 kwietnia 2002 r. oddano do użytku pierwszy blok wybudowany w ramach JTBS. Budynek jest finansowany ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego uzyskanych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Kredyt stanowi 70% kosztu inwestycji tj. 2.200.000 zł, część kosztów została sfinansowana przez Gminę Miejską Jarosław w postaci działek przekazanych Spółce aportem oraz dofinansowania w wysokości 500.000 zł. Pozostała część tj. 15% wartości odtworzeniowej lokali stanowiły wpłaty partycypantów wniesione w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla osób przez nich wskazanych jako głównych najemców.

Posterunek celny - w czerwcu 2000 r. doprowadzono do przeniesienia posterunku celnego z ul. Traugutta na teren ZPDz "Jarlan".

Konkurs na najlepiej utrzymaną zieleń czystość i porządek w mieście - opracowano regulamin, uczestniczono w komisjach i prowadzono dokumentację konkursową.

Numery archiwalne
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Bayala i ostatni smok - 2D
    9,10,12,14,15 Lipca
    godzina: 13.30
  • Wiking i magiczny miecz 2D
    10,12,14,15 17,19,21,22,23 Lipca
    godzina: 16.00