Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 12 (120) / 2002

Utalentowana rodzinaTomasz Agat Błoński "My jesteśmy"
Tomasz Agat Błoński ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Bratysławie w 2001 r. Reprezentuje najmłodszą generację współczesnej słowackiej fotografii. Wystawa pn. "My jesteśmy" składa się z 12 czarno - białych fotografii dużego formatu, instalacji i wideoprojekcji. Autor dokumentuje aktualny trend wzajemnego przenikania wizualnych prac plastycznych na różnych płaszczyznach.
Artysta plastyk dysponujący możliwościami technicznymi potrafi łączyć w jedną całość różne formy: fotografię, video, instalację, sztukę komputerową - w jedną artystyczną koncepcję. Tomasz Błoński świadomie tworzy wcześniej zaprojektowane cykle. Systematycznie fotografował portrety kur, kogutów, dokumentował cały proces fotografowania, wyszukiwał informacje o pochodzeniu ptaków, tworzył ich biografie z imieniem i datą urodzin oraz nagrywał ich głosy. Artysta realizuje tzw. dyptyki, które w historii sztuki występują często i przedstawiają wysoko urodzone osobistości. Banalne domowe ptaki, które najczęściej ludzie zauważają na talerzu, są celowo personifikowane. Celowa przesada i żartobliwy podtekst jest w tym "kurzym odlocie" autentyczny. Tą wystawą autor chciał pokazać indywidualizm i postawy społeczne kur i kogutów. Wystawa prezentowana była w Galerii Rynek 6 od 25 października do 15 listopada 2002 r. 6 listopada br. wystawa Tomasza Błońskiego "My jes-teśmy" była tłem dla koncertu muzyki kameralnej, w wykonaniu artystów, wykładowców Akademii Muzycznej w Krakowie (nz.): Bogumiły Hubisz - Sielskiej (altówka) i Mariusza Sielskiego (fortepian). W programie koncertu były utwory J.B. Vanhala, J.N. Hummela, N. Paganiniego, F. Chopina i W. Lutosławskiego. Publicznością była młodzież szkół średnich, dla której koncert był ogromnym przeżyciem. Nazwaliśmy go spotkaniami muzycznymi w Galerii, był pierwszym z cyklu zaplanowanych raz w kwartale. Elżbieta M. Piekarska Fot. Krzysztof Mruk
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65