Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 12 (120) / 2002

Stałe komisje Rady Miasta Jarosławia
Komisja Rewizyjna:
l. Stanisław Jucha - Przewodniczący
2. Maria Kuźniar
3. Adam Międlar
4. Stanisław Misiąg
5. Jacek Stańda
Komisja d/s Gospodarki Miejskiej:
1. Janusz Ważny - Przewodniczący

2. Tadeusz Pijanowski
3. Stanisław Misiąg
4. Andrzej Lichończak
5. Stanisław Jucha
6. Franciszek Gołąb
Komisja Rozwoju Miasta:
l. Stanisław Misiąg - Przewodniczący

2. Maria Kaczor
3. Andrzej Nowowiejski
4. Janusz Ważny
5. Stanisław Jucha
Komisja Budżetowa:
l. Andrzej Nowowiejski - Przewodniczący

2. Jarosław Pagacz
3. Janusz Ważny
4. Stanisław Jucha
5. Jan Walter
6. Franciszek Gołąb
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Naturalnego:
l. Janusz Szkodny - Przewodniczący

2. Maria Kaczor
3. Elżbieta Kluz
4. Maria Kuźniar
5. Zbigniew Możdżeń
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego:
l. Mieczysław Biliński - Przewodniczący

2. Jan Walter
3. Roman Zeman
4. Andrzej Lichończak
5. Henryk Babiś
Komisja Oświaty:
l. Jacek Stańda - Przewodniczący

2. Maria Kuźniar
3. Jarosław Pagacz
4. Wacław Spiradek
5. Adam Międlar
6. Roman Zeman
7. Jan Walter
8. Henryk Babiś
9. Mieczysław Biliński
Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji:
1. Zbigniew Możdżeń - Przewodniczący

2. Elżbieta Kluz
3. Wacław Spiradek
4. Henryk Babiś
5. Stanisław Misiąg
6. Janusz Szkodny
7. Jacek Stańda
Komisja d/s Rodziny:
l. Andrzej Lichończak - Przewodniczący

2. Maria Kaczor
3. Maria Kuźniar
4. Janusz Szkodny
5. Zbigniew Możdżeń
6. Adam Międlar
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65