Strona główna » Nasze wydawnictwa » sierpień-wrzesień, nr 8-9 (116-117) / 2002 » Z prac Urzędu Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

sierpień-wrzesień, nr 8-9 (116-117) / 2002

UCHWAŁA Nr 632/XLIII/2002 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta Jarosławia.

 

Na podst. art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.) oraz art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z r. z 2002 r. oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r w sprawie określenia górnych stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 1 25, poz. 1375)

 

Rada Miasta Jarosławia uchwała, co następuje:

§1

W Uchwale Nr 620/XLII/2002 r. Rady Miasta Jarosławia z dnia 14 czerwca 2002 r. wprowadza następujące się zmiany:
zmienia się treść § 3 poprzez:
1. pkt. 5 otrzymuje brzmienie:
" Z tytułu poboru opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% pobranych opłat w Strefie C".
2. dodaje się pkt. 6 o treści:
" Z tytułu poboru opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 30% pobranych opłat w Strefie A, B, D" .

§2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jarosławia.

 

Numery archiwalne
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Czworo dzieci i coś
    3,5,7,8,9 Lipca
    godzina: 16.00
  • Bayala i ostatni smok - 2D
    9,10,12,14,15 Lipca
    godzina: 13.30