Strona główna » Nasze wydawnictwa » sierpień-wrzesień, nr 8-9 (116-117) / 2002 » Komunikaty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

sierpień-wrzesień, nr 8-9 (116-117) / 2002

INFORMACJE PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu działając na podstawie art. 4 ust. l, art. 12a ust. 3, Ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jednolity tekst Dz. U. Nr 90 z 1998 r. poz. 575 z późniejszymi zmianami), art. 156 ust. l pkt. 8 i ust. 2 oraz art. 163 Ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229), a także § 9 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. (Dz. U. Nr 57, póz. 358) w sprawie określania warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się. i uprawiających sporty wodne, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 82 poz. 937) uwzględniając wyniki aktualnych badań laboratoryjnych informuje, że na terenie powiatu jarosławskiego woda jest przydatna do kąpieli w kąpieliskach położonych w następujących miejscowościach:

 1. kąpieliska zorganizowane:
  1. Radawa gm. Wiązownica - Ośrodek Rekreacyjne - Wypoczynkowy
  2. Radymno - zalew Zakładu Eksploatacji Kruszywa
 2. miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli:
  1. Jarosław - na rzece San
  2. Radawa gm. Wiązownica - na rzece Lubaczówka
  3. Radymno - na rzece San.

Jednocześnie przypomina się, że podczas silnych zakwitów glonów nie należy korzystać z kąpieli, gdyż może to spowodować ujemne skutki zdrowotne.

Aktualne informacje na temat jakości wody do picia w poszczególnych ośrodkach wypoczynkowych i miejscowościach turystycznych można uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jarosławiu (tel. 624 24 40).

* * *Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu uprzejmie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18.08.1993 r. (Dz.U.Nr 79, poz. 334 z późn. zmianami) w sprawie wykazu grzybów jadalnych, wymagań technologicznych ich przetwarzania i obrotu oraz nadawanie uprawnień w zakresie grzyboznawstwa, jest organizowany Kurs dla kandydatów na grzyboznawców w okresie 20.09.-28.09.2002 r. (9 dni).

Rozpoczęcie kursu w dniu 20.09.2002 r. godz. 14°°.

Koszt kursu: 1.300,00 zł. (zakwaterowanie, wyżywienie, wykłady, materiały, wyjazdy w teren, egzamin).

Zakwaterowanie: Grand Tours, Hotel Montana, ul. Wczasowa 73 Karpicko, 64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie.

Uczestnikami kursu mogą być osoby z wykształceniem wyższym lub średnim, w przypadku zatrudnienia w zakładach przetwórstwa grzybowego lub służbach kontrolnych. Po otrzymaniu pozytywnej oceny z egzaminu uzyskuje się tytuł grzyboznawcy.

Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać lub przywieźć kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplom studiów.

Wszystkie informacje dotyczące kursu oraz zgłoszenia należy kierować do dnia 16.09.2002 r. na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Noskowskiego 23 61-705 Poznań Oddział Grzyboznawczy lub telefonicznie: nr tel. 0 (prefix) 61, 8544-848, 8544-846, 8544-812; fax 8544-812.

Opłatę na kurs należy wpłacać na konto "Grand Tours", Karpicko, ul. Wczasowa 73, 64-200 Wolsztyn z dopiskiem "Kurs grzyboznawczy" PKO BP S.A. - Oddział Wolsztyn 10205444-104043-270-11.

Szczegółowych informacji na temat kursu można uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu (tel. 624 24 40).

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu
Lek. med. Janusz Szynal
Numery archiwalne
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 • Czworo dzieci i coś
  3,5,7,8,9 Lipca
  godzina: 16.00
 • Bayala i ostatni smok - 2D
  9,10,12,14,15 Lipca
  godzina: 13.30