Nasze wydawnictwa

sierpień-wrzesień, nr 8-9 (116-117) / 2002

Przyjemne z pożytecznym
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu wspólnie z Automobilklubem Rzeszowskim Delegatura w Jarosławiu przeprowadził w dniu 18 lipca 2002 r. konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym na turnusie kolonijnym w Czerwonej Woli dla dzieci ze świetlicy środowiskowej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej. Wykłady z zakresu przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych oraz egzamin testowy przeprowadził p. Jerzy Pomajda - egzaminator WORD z Przemyśla i p. Władysław Kaltenbek - wykładowca z Jarosławia. Jazdę sprawnościową po wyznaczonym torze na boisku szkolnym w Czerwonej Woli przeprowadziła Komisja w składzie: p. Jerzy Pomajda - egzaminator WORD z Przemyśla, p. Janusz Sieradzki - prezes Automobilklubu Rzeszowskiego Delegatura w Jarosławiu oraz p. Władysław Kaltenbek- wykładowca z Jarosławia. W turnieju uczestniczyło 32 dzieci polskich i 8 narodowości ukraińskiej. Najlepsi i najbardziej wyróżniający się uczestnicy turnieju otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez WORD w Przemyślu: 3 pary łyżworolek, 3 tornistry szkolne oraz 33 piłki do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę nożną. Część piłek została przekazana dla potrzeb świetlicy środowiskowej. Dodatkowo każde dziecko otrzymało odblaski kolorowe. Jest to wspaniały przykład jak można połączyć przyjemne z pożytecznym. Dzieci miały urozmaicone zajęcia, przywiozły nagrody, a zdobyta wiedza i umiejętności przyda się w dalszym życiu.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65