Nasze wydawnictwa

sierpień-wrzesień, nr 8-9 (116-117) / 2002

MIĘDZYNARODOWY OBÓZ INTEGRACYJNY

40 uczennic i uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z Ukrainy, Słowacji, Czech i Polski uczestniczyło w zorganizowanym w naszym mieście Międzynarodowym Młodzieżowym Obozie Integracyjnym. To przedsięwzięcie jest zasługą władz miasta, które przeznaczyły na ten cel środki z budżetu miasta. Współorganizatorem dwutygodniowego lipcowego zgrupowania był Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Książąt Czartoryskich.

Młodym obozowiczom zapewniono noclegi, wyżywienie, wszelkie komforty związane z zamieszkaniem i aprowizacją. Program opracowany przez dyrektora ZSO Nr 2 Tomasza Kuleszę obejmował liczne wycieczki autokarowe m.in. do Krakowa, Sieniowy i w Bieszczady, a także organizację warsztatów dziennikarskich, zawody sportowe i rekreacyjne, wyjazdy plenerowe do Olchowej.

Ogrom wrażeń i wspomnień zabrali do swoich środowisk uczestnicy turnusu. Wspominają Kraków i urodę Bieszczadów, życzliwość Zdzisława Stalicy, który gościnnie przyjął uczestników w Hotelu - Pałacu Czartoryskich w Sieniawie, wspaniałe wyjazdy do Olchowej dzięki życzliwości władz Kola Łowieckiego "Sokół". Spotkań z miłymi i sympatycznymi ludźmi było wiele. Słowa uznania należą się dyrekcji i pracownikom Muzeum, dyrekcji MOK, księżom z Kolegiaty Bożego Ciała i Ojcom Dominikanom z parafii Matki Bożej Bolesnej.

Burmistrz Jan Gilowski i Dyrektor Kulesza na co dzień interesowali się warunkami życia i pobytu uczestników MOI. Podczas ciepłego spotkania w Ratuszu z Burmistrzem i innymi przedstawicielami władz miasta dzielono się wrażeniami i reminiscencjami z pobytu na obozie. Uczestnicy turnusu otrzymali upominki, mieli też sposobność poznania tego, co najistotniejsze w pracy Burmistrza i całego Zarządu.

Kierownikiem Międzynarodowego Młodzieżowego Obozu Integracyjnego był ceniony w środowisku nauczyciel Marek Jucha, dobry organizator, wspaniały pedagog, miłośnik wędrówek po górach i nie tylko.

Idea Obozu została zrealizowana i wypełniona w sposób twórczy i aktywny. Warto ją kontynuować, być może za rok w którymś z zaprzyjaźnionych z Jarosławiem miast partnerskich.

Henryk Grymuza
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65