Nasze wydawnictwa

czerwiec-lipiec, nr 6-7 (114-115) / 2002

Uchwała w sprawie liczby, granic i numerów wielomandatowych okręgow wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65