Nasze wydawnictwa

czerwiec-lipiec, nr 6-7 (114-115) / 2002

Najwięksi zbieracze złota

Pod takim hasłem przebiegał w okresie IV i V br. zorganizowany przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża przy pomocy Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Jarosławiu konkurs, którego celem było zebranie przez dzieci jak największej ilości "złotych" monet z przeznaczeniem ich na dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin najuboższych.

W konkursie, w którym udział wzięły gimnazja, szkoły podstawowe, przedszkola i osoby indywidualne, zebrano blisko 90 tys. sztuk polskich monet na łączną kwotę 1.800 zł.

Najlepszymi zbieraczami "złota" okazały się dzieci:
- w kategorii przedszkoli: z Przedszkola Nr 9 i 8,
- w kategorii szkół podstawowych: ze Szkoły Podstawowej Nr 6, Nr 5 i Nr 7,
- w kategorii gimnazjów: z Gimnazjum Publicznego Nr 2 przed GP Nr 5 i GP Nr 1 - wszystkie placówki z Jarosławia.

Indywidualnie najwięcej "złotych" monet uzbierała i przekazała na ten szczytny cel Paulina PORTKA (1230 monet na kwotę 15 zł 64 gr).

Uczestnicy, laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez jego organizatorów oraz sponsora jakim był PSS "SPOŁEM" Jarosław.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65