Nasze wydawnictwa

czerwiec-lipiec, nr 6-7 (114-115) / 2002

Niezapomniane chwile
Organizatorzy IX Spotkań Europejskich: Kazimierz Wilczyński, Tomasz Kulesza, Wiesław Krystecki i Stanisław Mazurkiewicz | Fot. Roman Bury
Organizatorzy IX Spotkań Europejskich: Kazimierz Wilczyński, Tomasz Kulesza, Wiesław Krystecki i Stanisław Mazurkiewicz
Fot. Roman Bury
Ks. Prałat Andrzej Surowiec wręcza aktorce Annie Dymnej statuetkę w dowód wdzięczności za jej pracę z niepełnosprawnymi | Fot. Zofia Krzanowska
Ks. Prałat Andrzej Surowiec wręcza aktorce Annie Dymnej statuetkę w dowód wdzięczności za jej pracę z niepełnosprawnymi
Fot. Zofia Krzanowska
Zdjęcie pamiątkowe absolwentów Technikum Ekonomicznego obchodzących 50-lecie matury
Zdjęcie pamiątkowe absolwentów Technikum Ekonomicznego obchodzących 50-lecie matury
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65