Strona główna » Nasze wydawnictwa » czerwiec-lipiec, nr 6-7 (114-115) / 2002 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

czerwiec-lipiec, nr 6-7 (114-115) / 2002

Narady inwestycyjne

Trwające pół roku oczekiwanie na uprawomocnienie się postanowień o uzgodnieniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu drogi obwodowej miasta Jarosławia oraz informacja o harmonogramie prac inwestycyjnych realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad stały się motywacją do zorganizowania narady roboczej. We wtorek 21 maja 2002 r. w gabinecie Burmistrza Miasta Jarosławia Jana Gilowskiego spotkali się: przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Rzeszowie z Zastępcą Dyrektora Wiesławem Kaczorem na czele, Starosta Franciszek Strzępek, Powiatowy Inspektor Sanitarny Janusz Szynal wraz ze współpracownikami, wójt gminy Pawłosiów Tadeusz Wojtuń, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marian Kubach, Zastępca Dyrektora Rejonowego Zakładu Energetycznego Czesław Kucab, Wiceburmistrz Robert Wiśniewski oraz naczelnicy merytorycznych wydziałów Starostwa i Urzędu Miasta. Burmistrz Jan Gilowski na wstępie przypomniał krótko historię prac związanych z projektowaniem obwodnicy i zmianami w jej przebiegu.

W listopadzie 2001 r. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Oddział Wschodni Biuro w Rzeszowie przekazała materiały do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, celem rozpoczęcia prcesu inwestycyjnego związanego z realizacją obwodnicy.

"W styczniu 2002 roku po raz kolejny zawiadomiono osoby, których wnioski zostały częściowo uwzględnione w projektowanym przebiegu obwodnicy oraz osoby, których interes prawny może być naruszony ustaleniem lokalizacji drogi obwodowej" - wyjaśnia Burmistrz Jan Gilowski. Spełniając wymagania nałożone ustawą o zagosodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu został przesłany, celem uzgodnienia do Starosty Jarosławskiego, Inspektora Sanitarnego dla Powiatu Jarosławskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu oraz Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie. Ponieważ GDDKiA złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Jarosławskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego postanowiono podczas narady, że w czasie oczekiwania na decyzję kolegium prowadzona będzie praca z zakresu ewidencji gruntów i ustalenia listy osób, które są stronami w postępowaniu w sprawie. Zastępca Dyrektora GDDKiA Wiesław Kaczor wskazał przykłady innych miast i ich doświadczenie związane zarówno z procedurą administracyjną, odwoławczą jak i samą realizacją zadania inwestycyjnego. "Obwodowa Jarosławia jest jedną z dwóch najważniejszych inwestycji na Podkarpaciu" - stwierdził. Pochwalił współpracę z Urzędem Miasta Jarosławia określając ją jako "modelową". "Do społeczeństwa powinna docierać informacja o stanie prac oraz przypomnienie, że będzie to droga klasy GP, dla której przewidziane jest ograniczenie dostępności. Należy też uświadamiać, że odwołania składane na obecnym etapie są powodem opóźnienia prac formalno - prawnych. Ważne jest, by uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, która umożliwi prowadzenie negocjacji z właścicielami nieruchomości, natomiast wszelkie roszczenia będą rozwiązywane później" - dodał. Możliwość realizacji drogi obwodowej została określona na lata 20052010. Burmistrz oraz wójtowie zadeklarowali pomoc w dostarczaniu na koszt urzędów stosownej korespondencji.

Druga część narady poświęcona była przebudowie skrzyżowania ul. 3 Maja, Hetmana Jana Tarnowskiego i pl. Mickiewicza. W chwili obecnej prowadzone jest porządkowanie spraw terenowo - prawnych i badanie ksiąg wieczystych. Burmistrz Jan Gilowski postanowił, że zaprosi do udziału w kolejnym spotkaniu właścicieli tych nieruchomości, które znajdują się w granicach inwestycji. "Mam nadzieję, iż spotkanie zaowocuje przyśpieszeniem uzyskania zgody od właścicieli nieruchomości na realizację zadania w ich terenie, a to z kolei umożliwi wykonanie III etapu przebudowy skrzyżowania jeszcze w tym roku" - stwierdził Burmistrz Gilowski.

Inwestycja przebiega w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej Nr 4 Zgorzelec - Medyka w mieście Jarosław, opracowanego w 1998 r. przez Politechnikę Krakowską na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Rzeszowie. W latach 1997-99 przebudowane zostało skrzyżowanie ulic: Jana Pawła II, Grunwaldzka, Kraszewskiego i Słowackiego, zaś w ubiegłym roku Plac Mickiewicza, Grunwaldzka, Lubelska i Sikorskiego.

Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31