Strona główna » Nasze wydawnictwa » czerwiec-lipiec, nr 6-7 (114-115) / 2002 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

czerwiec-lipiec, nr 6-7 (114-115) / 2002

Współpraca zagraniczna

W dniach 29-31 maja 2002 r. w Michalovcach na Słowacji odbyły się III Międzynarodowe Spotkania Przedsiębiorców. Do udziału w obradach zaproszono przedstawicieli z miast partnerskich: Vyskova w Czechach, Virovitici w Chorwacji i Jarosławia, a także biznesmenów z Austrii, Węgier i Słowenii.

Władze miasta z Burmistrzem Janem Gilowskim i Wiceburmistrzem Robertem Wiśniewskim na czele dokonały uzgodnień w zakresie dalszego partnerstwa w dziedzinie kultury, oświaty, turystyki i wymiany młodzieży. W tym roku po raz pierwszy do naszego miasta na tygodniowy pobyt w czasie wakacji przybędzie grupa młodzieży gimnazjalnej z Michaloviec, Jaworowa (Ukraina) i Vyskova.

Spotkanie zorganizowano w duchu współpracy międzynarodowej z nadzieją na dalsze efekty współdziałania w dziedzinie gospodarki. W obecnej dobie przygotowań do wejścia w struktury Unii Europejskiej ważne staje się głębsze poznanie mechanizmów funkcjonujących zarówno w mikrojak i w makroekonomii. Wszyscy prelegenci podkreślali konieczność tworzenia programów regionalnych z wykorzystaniem potencjału gospodarczego i administracyjnego, zwracali uwagę na zabezpieczenia socjalne oraz dostosowanie przepisów prawnych. Reprezentant Urzędu Celnego omówił przepisy celne, problemy ruchu granicznego, a także wysokość ceł importowych i eksportowych. Inny temat poruszony w debacie dotyczył możliwości uzyskania kredytów i pożyczek w międzynarodowych bankach akcyjnych. Wymagany jest w tym celu monitoring rynku i poznanie potencjalnego klienta pod względem jego wiarygodności i rzetelności. Dużą pomoc uzyskać można dzięki dostępowi do internetu, jako źródła informacji o programach, których realizacja może być wspomagana przez fundusze typu PHARE. Istotne jest, by średnie i małe przedsiębiorstwa doskonaliły swoje technologie, spełniając tym samym wymagane kryteria i zdobywały odpowiednie certyfikaty.

Rozwojowi branży gospodarczej sprzyja sieć bezpłatnego poradnictwa, konsultacji, szkoleń, obiegu informacji i aktywizacji rynku pracy. Dane Urzędu Pracy w Michalovcach wskazują, że poziom bezrobocia jest stosunkowo niski. Dobrze przygotowany harmonogram pracy oparty na perspektywicznych prognozach umożliwia uzyskanie przekwalifikowania, a co za tym idzie zdobycie lepszej pracy czy też rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek. W trosce o warunki bezpieczeństwa pracownika dobrze funkcjonują inspekcje pracy, ich pozytywna ocena sprzyja wizerunkowi firmy i jej pracodawcy. Na Słowacji Urząd Pracy to nie tylko instytucja prawna, ale pośrednictwo, źródło nawiązywania współpracy i pomoc w znalezieniu partnerów.

Rolę Konsulatu w rozwoju międzynarodowego partnerstwa podkreślał Konsul Generalny Republiki Czeskiej na Słowacji Josef Byrtus (Honorowy Obywatel Miasta Jarosławia). Zwrócił uwagę na ważność kontaktów z Jarosławiem jako rejonem przygranicznym z Ukrainą. Program współpracy międzynarodowej przygotowany przez Urząd Miasta Jarosławia, który czeka na ostateczne zatwierdzenie w Brukseli omówił członek Zarządu Miasta Andrzej Wyczawski zachęcając do udziału w jego realizacji partnerów zagranicznych.

Poza wykładami i oficjalnymi debatami istotne były rozmowy w czasie przerwy. Przedsiębiorca z Chorwacji opowiadał o współpracy z rolnikami Podkarpacia i Małopolski, prawnik z Czech natomiast o potrzebie konsultacji w związku ze zmieniającymi się przepisami. Obaj doskonale znali język polski.

Zofia Krzanowska
Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31