Strona główna » Nasze wydawnictwa » czerwiec-lipiec, nr 6-7 (114-115) / 2002 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

czerwiec-lipiec, nr 6-7 (114-115) / 2002

Promowanie zdrowia
Pod patronatem niedawno utworzonego Powiatowego Zespołu Wspierającego Szkoły Promujące Zdrowie w Jarosławiu odbyło się w Iwoniczu Zdroju w dniach 10-12 maja 2002 r. szkolenie członków szkolnych zespołów oraz przedstawicieli instytucji wspierających szkoły promujące zdrowie. Podczas ponad 30 godzin zajęć warsztatowych zrealizowano następujące cele:
  • opracowanie strategii na lata 2002-2005,
  • opracowanie kryteriów kandydowania oraz przynależności do rejonu Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie,
  • prezentacja dorobku i wymiana doświadczeń Szkół Promujących Zdrowie rejonu,
  • opracowanie projektów edukacyjnych dla każdej z uczestniczących placówek na konkurs o granty edukacyjne MEN i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

Ponadto uczestnicy zapoznali się z bazą rehabilitacyjną uzdrowiska Iwonicz, poznali szczegółowe oferty organizacji tzw. "zielonych szkół" oraz nawiązali kontakty ze szkołami rejonu krośnieńskiego. Ponadto gościli z wizytą roboczą w Szkole Podstawowej w Iwoniczu.

W szkoleniu uczestniczyło 25 osób z rejonu jarosławskiego, w tej liczbie przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitamo - Epidemiologicznej w Jarosławiu Polskiego Czerwonego Krzyża oraz szkół: PG w Boratynie, SP w Dobkowicach, SP nr 6 i 11 w Jarosławiu, ZSE w Jarosławiu, ZSOiO w Jarosławiu, SP w Mołodyczu, PG w Piwodzie, PG w Radymnie, ZSOiZ w Radymnie, PG w Rokietnicy, SP w Studzianie, SP w Szówsku, SP w Wiązownicy, SP w Zamiechowie, a także przedstawiciele rejonu rzeszowskiego i krośnieńskiego Podkarpackiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie (dodatkowo 10 osób).

Szkolenie odbyło się dzięki poparciu organów prowadzących szkół i dyrektorów placówek, których przedstawiciele uczestniczyli w szkoleniu oraz przychylności Podkarpackiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ZS w Czudcu. Zajęcia prowadzili edukatorzy zdrowia akredytowani przez MEN pp. Teresa Krasnowska i Anna Sawicka oraz wicedyrektor SP 11 p. Bożena Cieślak i p. Renata Majkut - Lotycz z działu Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jarosławiu. W ewaluacji uczestnicy szkolenia umieścili bardzo wysokie oceny tej formy doskonalenia.

Teresa Krasnowska
Koordynator Rejonowy PSSzPZ
Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31