Strona główna » Nasze wydawnictwa » luty-marzec, nr 3-4 (110-111) / 2002 » Z prac Urzędu Miasta

Nasze wydawnictwa

luty-marzec, nr 3-4 (110-111) / 2002

Praca Urzędu Miasta Jarosławia w 2001 r. Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Jarosławiu w 2001 r. dokonał rejestracji:

I. w zakresie urodzeń:
1. dla miasta Jarosławia - 906 aktów,
2. w gminie Jarosław i Pawłosiów nie było urodzeń;
II. w zakresie małżeństw:
1. dla miasta Jarosławia - 242 akty,
2. dla gminy Jarosław - 68 aktów,
3. dla gminy Pawłosiów - 35 akty;
III. w zakresie zgonów:
1. dla miasta Jarosławia - 615 aktów,
2. dla gminy Jarosław - 70 aktów,
3. dla gminy Pawłosiów - 57 aktów.

Ponadto wydano 242 zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną oraz dokonano 259 rejestracji małżeństw konkordatowych w księgach stanu cywilnego. Kierownik lub zastępca USC udzielił 80 ślubów. Prezydent RP przyznał 9 małżeństwom medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Aktu dekoracji dokonał Burmistrz Miasta.