Strona główna » Nasze wydawnictwa » luty-marzec, nr 3-4 (110-111) / 2002 » Z prac Urzędu Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

luty-marzec, nr 3-4 (110-111) / 2002

Praca Urzędu Miasta Jarosławia w 2001 r. Wydział Urbanistyki i Architektury

Wydział Urbanistyki i Architektury realizuje zadania związane z kształtowaniem i prowadzeniem polityki przestrzennej gminy. W 2001 rozpoczęto prace związane ze sporządzeniem 12 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

 • obszar 1 - linia PKP (ul. Krakowska, Lotników i Szczytniańska),
 • obszar 2 - składowisko odpadów komunalnych (ul. Kamienna),
 • obszar 3 - ul. Kruhel Pełkiński, ul. Dolnoleżajska i ul. Batalionów Chłopskich,
 • obszar 4 - ul. Szczytniańska,
 • obszar 5 - ul. Starosanowa (zachodnia strona),
 • obszar 6 - ul. Dojazdowa i ul. Starosanowa,
 • obszar 7 - ul. Starosanowa (wschodnia strona),
 • obszar 8 - ul. Fredry i ul. Kielara,
 • obszar 9 - ul. Dojazdowa (północna strona),
 • obszar 10 - ul. Pruchnicka i ul. Elektrowniana,
 • obszar 11 - ul. Krakowska,
 • obszar 12 - ul. Dolnoleżajska.


Przeprowadzono też procedurę dotyczącą przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Wnioski uzyskały pozytywną decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewody Podkarpackiego. W I kwartale 2001 r. prowadzone były działania polegające na opracowaniu końcowej wersji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jarosławia.

 W wyniku wniesionego protestu dokonano zmiany w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu drogi dojazdowej do Elektrowni Gazowej w Jarosławiu oraz uzyskano niezbędne uzgodnienia.

Przeprowadzono cały tryb postępowania związany ze sporządzeniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dla realizacji linii elektroenergetycznej 110 kV.

Ponadto przygotowane zostały materiały niezbędne do podjęcia uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

 • teren wolny od zabudowy położony po północnej stronie ul. Przemysłowej,
 • teren wolny od zabudowy położony po wschodniej stronie ul. Sanowej,
 • teren Klasztoru OO. Reformatów przy murze ogrodzeniowym graniczącym z ul. Synów Pułku,
 • teren położony przy ul. Zbożowej,
 • teren położony u zbiegu ulic Siemieńskiego i Pruchnickiej,
 • teren specjalny (kompleks wojskowy) położony pomiędzy ulicami: Grunwaldzka, Sikorskiego i Piekarska,
 • teren położony po południowej stronie ul. Skrzyneckiego.

Wydział zajmuje się również lokalizacją inwestycji (decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opinie dotyczące zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych) i wydawaniem opinii urbanistycznych. Prowadzone było postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie drogi obwodowej miasta Jarosławia. Zawiadomiono na piśmie wszystkich właścicieli oraz władających nieruchomościami, których interes prawny może być naruszony w wyniku lokalizacji inwestycji. W wyniku zgłoszonych uwag i zastrzeżeń dokonano zmiany w przebiegu inwestycji.

 

 

 

Numery archiwalne
Wrzesień 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30