Strona główna » Nasze wydawnictwa » luty-marzec, nr 3-4 (110-111) / 2002 » Z prac Urzędu Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

luty-marzec, nr 3-4 (110-111) / 2002

Praca Urzędu Miasta Jarosławia w 2001 r. Straż Miejska

W 2001 r. Straż Miejska podejmowała szereg działań zmierzających do poprawy porządku i bezpieczeństwa w naszym mieście. Celowi temu służyły samodzielne patrole funkcjonariuszy Straży w ilości 1663 oraz 312 wspólnie z policją. W ub.r. Straż Miejska interweniowała 1551 razy. W przeważającej części były to interwencje zgłoszone przez mieszkańców.

Podobnie jak w latach ubiegłych kontynuowano działania związane z realizacją Uchwał Rady Miasta w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku oraz zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. W ich wyniku kilkudziesięciu mieszkańców podpisało umowy na wywóz nieczystości. W stosunku do tych, którzy nie chcieli wypełnić nałożonego nań ustawowo obowiązku, skierowane zostały wnioski o ukaranie do Kolegium ds. Wykroczeń. W stosunku do 30 osób skierowano wnioski do Kolegium ds. Wykroczeń /od 17.10.2001 do Sądu/ za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. W r. 2001 Straż Miejska rozpoczęła działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa wśród uczniów szkół podstawowych. Dzięki sponsorom i środkom z Urzędu Miasta wydrukowana została książeczka pt. "Straż Miejska nie tyko dzieciom". Ponad 600 uczniów w szkołach nr 10 i 11 wysłuchało prelekcji i otrzymało w/w książeczki.

Kontynuowano wspólne działania z Urzędem Kontroli Skarbowej i Policji mające na celu ukrócenie prowadzenia nielegalnego handlu alkoholem i papierosami bez znaków polskiej akcyzy. Przeprowadzono kilkadziesiąt wspólnych akcji z tym związanych.

Poważnym problemem są wałęsające się bezpańskie psy. W kilku przypadkach takie psy zostały zawiezione do schroniska w Orzechowcach. Ze względu na fakt, że Jarosław nie dysponuje takim miejscem dla zwierząt, Straż Miejska zaangażowała się w organizowanie pomocy dla schroniska w Orzechowcach. Dla poprawy bezpieczeństwa na dworcu PKP i jego okolicy organizowane były wspólne patrole ze Strażą Ochrony Kolei.

W minionym roku Straż Miejska zabezpieczała kilkadziesiąt imprez, których organizatorem lub współorganizatorem był Urząd Miasta.

Niektóre wybrane działania Straży Miejskiej w 2001 r. w ujęciu statystycznym przedstawia się następująco:

wnioski do Kolegium ds. wykroczeń - 170, /do Sądu Grodzkiego od 17.10.01/,
 • mandaty karne /na kwotę - 1087 /55 175zł,
 • pouczenia - 1687,
 • patrole z Policją - 312,
 • patrole z SOK - 48,
 • patrole samodzielne - 1663.

Przeprowadzone kontrole:
 • handlu - 376,
 • nieruchomości - 242,
 • pojazdów - 465,
 • parkowania - 1253,
 • parków - 853,
 • obcokrajowców - 359,
 • wspólnie z KPP - 174.

14.1.jpg


Numery archiwalne
Czerwiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30