Nasze wydawnictwa

luty-marzec, nr 3-4 (110-111) / 2002

Uroki Roztocza

"Jestem waszym bliskim sąsiadem. Cieszę się, że w Jarosławiu mogę podzielić się swoją pasją" - powiedział 15 lutego br. Wiesław Lipiec, autor zdjęć prezentowanych na wystawie w Małej Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury. Z wykształcenia jest leśnikiem, a z zamiłowania fotografem. Pierwsze zdjęcia robił już w wieku 9 lat. Wspólnie z nieżyjącym już Leszkiem Sawickim 6 lat temu zakładał Koło Związku Polskich Artystów Fotografików Przyrodniczych. Obecnie jest Prezesem Okręgu Lubelskiego tego związku. Wydał 6 albumów autorskich. Fotografował Europę Zachodnią, Skandynawię i Australię. Brał udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych.

"Wiesław Lipiec jest człowiekiem bardzo wrażliwym i rzetelnym fotografem przyrody. Jego zdjęcia stanowią swoiste archiwum przyrody, narażonej na zniszczenie" - stwierdziła Wiesława Wideryńska pełniąca rolę komisarza wystawy. Na inaugurację jak zwykle licznie przybyli członkowie Klubu Fotograficznego ATEST 2000, sympatycy galerii, młodzież i dziennikarze. Poza zdjęciami na wystawie, Wiesław Lipiec przedstawił liczne przeźrocza ukazujące Roztocze w różnych porach roku: od smutnej, pozbawionej słońca zimy, do złotej polskiej jesieni. Pokazowi towarzyszył specjalnie dobrany podkład muzyczny.

Zofia Krzanowska
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65