Nasze wydawnictwa

luty-marzec, nr 3-4 (110-111) / 2002

Turniej miast o Złoty Kufel - wystawa fotograficzna

W okresie od 2.06 do 1.09.2001 mieliśmy możność obserwować co, na dość dużym terenie Polski południowo - wschodniej, działo się w tym okresie, a konkretnie w Sanoku, Jaśle, Nisku, Jarosławiu i Leżajsku. Z inicjatywy pracowników Zakładów Piwowarskich w Leżajsku, ośrodków kultury w/w miast oraz patronatu "Super Nowości", a ponadto Radia Rzeszów zorganizowano Turniej Miast. Tak dużym i rozległym w przestrzeni imprezom patronowały Zakłady Piwowarskie w Leżajsku S.A. i PKO Bank Polski S.A.

Turniej ten prowadzili zarówno dziennikarze Radia Rzeszów: Marek Gula, Maciej Gnatowski, jak i dziennikarze TVP: Katarzyna Dowbor, Dariusz Szpakowski, Artur Szulc oraz sportowiec i prezenter TVN Andrzej Supron. Ostatecznym podsumowaniem całości i celowości organizacji takich turniejów miast była wystawa fotograficzna prac artystycznych - kolor foto - w Galerii MOK w Jarosławiu, Rynek 6 otwarta w dniu 6 lutego 2002 r.

Upoważnieniem do zorganizowania wystawy w Jarosławiu było m.in. i to, że w turnieju tym brali udział "ojcowie miasta": Naczelny Burmistrz Jarosławia mgr Jan Gilowski oraz obaj jego zastępcy mgr Zbigniew Piskorz i mgr Robert Wiśniewski. Krótko reasumując zarówno organizację jak i działanie oraz oddźwięk społeczny, jest potrzeba takich turniejów - brało bowiem w nich udział łącznie wiele tysięcy osób.

Na zakończenie i podsumowanie powyższej imprezy odbyło się zorganizowanie wystawy fotograficznej o tytule "Turniej miast o Złoty Kufel - Leżajsk". Złożyła się nań ekspozycja kilkudziesięciu fotogramów kolorowych wykonanych przez ponad 20 fotoreporterów.

Jarosław jako znany i przodujący ośrodek kultury Polski południowo - wschodniej zasłużył sobie na lokalizację podsumowującą tę imprezę w formie wystawy, która była zarówno potrzebna jak i fachowo przygotowana, zawierająca wszystkie ciekawsze momenty z poszczególnych turniejów. Wystawie towarzyszył folder przedstawiający kilkanaście foto w kolorze.

Na otwarciu tejże nadzwyczaj ciekawej wystawy nie zabrakło publiczności nie tylko z Jarosławia.

Wystawę otworzył mgr Jan Gilowski Naczelny Burmistrz Miasta Jarosławia oraz piszący te słowa, który podsumowując całość turnieju powiedział m.in. parafrazując słowa twórcy "Przekroju" Mariana Eile, że zarówno kultura j jak i sztuka powinny być: "zrozumiałymi zarówno dla profesora uniwersytetu, jak i człowieka o średnim wykształceniu, czy pracownika o wykształceniu podstawowym". Wówczas: tenże będzie mógł odczytać, co jest prawdziwą sztuką, a co kiczem!

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia do spraw Kultury
Stanisław Sobocki
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65