Strona główna » Nasze wydawnictwa » styczeń, nr 1 (109) / 2002 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

styczeń, nr 1 (109) / 2002

Strona 3

SESJA RADY MIASTA

Ponad 3 godziny trwała XXXVII sesja Rady Miasta Jarosławia, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2001 r. W sesji uczestniczyli m.in.: Poseł na Sejm RP Marek Kuchciński, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Tomasz Petry, Wicestarosta Janusz Kołakowski oraz Dawid Lasek Dyrektor Biura Polskiego Euroregionu Karpackiego.
Cztery spośród 9 podjętych na sesji uchwał dotyczyło wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2001 r. m.in. w związku z otrzymaniem subwencji z budżetu państwa, dodatkowych środków od Wojewody Podkarpackiego na doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dotacji celowej na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
Zmieniono też uchwałę w sprawie cen za przewozy osób autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Jarosławiu uzupełniając dotychczasową uchwałę o następujące zapisy:
"Zatwierdzone przez Radę Miasta ceny biletów są cenami maksymalnymi. Rada Miasta zezwala MZK Jarosław na ustalanie cen biletów w cenach niższych niż maksymalne na niektórych kursach z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego zakładu";
"W uzasadnionych wypadkach pasażer może ubiegać się w formie pisemnej o anulowanie opłaty dodatkowej. Opłata manipulacyjna przy anulowaniu opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu wynosi 15 % kwoty opłaty dodatkowej, powiększonej o cenę biletu jaki winien pasażer posiadać w czasie kontroli/ plus koszty upomnienia".
Ceny biletów MZK nie zostały zmienione - nadal za przejazd w obrębie I strefy płacimy 1,80 zł.
Dawid Lasek - Dyrektor Biura Polskiego Euroregionu Karpackiego omówił działalność Stowarzyszenia na rzecz Euroregionu Karpackiego Euro Karpaty z siedzibą w Rzeszowie i odpowiadał na pytania radnych. Następnie Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do w/w stowarzyszenia, które od marca 2001 r. reprezentuje Stronę Polską Euroregionu Karpackiego. Pod koniec października 2001 r. stowarzyszenie uruchomiło nabór projektów w ramach Funduszu Małych Projektów PHARE SPF "Polska Granica Wschodnia". W zależności od stopnia zaangażowania i efektów współpracy samorządów w realizacji projektów współpracy transgranicznej będzie możliwe otrzymanie dofinansowania. Ważne jest, by na forum Euroregionu Karpackiego reprezentowane były poszczególne samorządy, dlatego też na następnej sesji Rada Miasta Jarosławia dokona wyboru swego przedstawiciela do udziału w pracach stowarzyszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Janusz SzkodnyBurmistrz Miasta Jarosławia informuje,
że w roku 2002 Urząd Miasta Jarosławia będzie miał następujące dodatkowe dni wolne od pracy:
2 maja (czwartek), 31 maja (piątek), 16 sierpnia (piątek), 27 grudnia (piątek).
Odpracowanie nastąpi w soboty:
11 maja, 25 maja, 24 sierpnia, 14 grudnia.


PODZIĘKOWANIA
Serdecznie dziękuję wszystkim
członkom Rady i Zarządu Miasta Jarosławia
za przekazane gratulacje z okazji nadania mi
orderu "Gloria Medicinae"
Stanisław Sobocki
***
Pragnę serdecznie podziękować
lek. med. Januszowi Szkodnemu
za pomoc, życzliwość i cierpliwość
okazaną w trudnych dla mnie chwilach
Wdzięczna pacjentka


Rok 2001 dodatki mieszkaniowe


Realizując ustawowe obowiązki w zakresie dodatków mieszkaniowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku dokonano wypłaty 15.799 dodatków na łączną kwotę 2.358.785,62 złotych.
Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie tego przedsięwzięcia wyniosła 60% zaś pozostałe 40% wypłacono z własnych środków.
Miesięcznie z tej formy pomocy korzystało nieco ponad 1300 gospodarstw domowych, zaś średnia wypłata wynosiła 149,30 zł. Z tej liczby zdecydowaną większość stanowili najemcy mieszkań spółdzielczych z lokatorskim i własnościowym prawem do lokalu 52% oraz najemcy lokali komunalnych - 32%.

 

Na zdjęciu (od lewej): Poseł na Sejm RP Marek Kuchciński oraz Dyrektor Biura Polskiego Euroregionu Karpackiego Dawid Lasek | Fot. Z.K.
Na zdjęciu (od lewej): Poseł na Sejm RP Marek Kuchciński oraz Dyrektor Biura Polskiego Euroregionu Karpackiego Dawid Lasek
Fot. Z.K.
Numery archiwalne
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Bayala i ostatni smok - 2D
    9,10,12,14,15 Lipca
    godzina: 13.30
  • Wiking i magiczny miecz 2D
    10,12,14,15 17,19,21,22,23 Lipca
    godzina: 16.00