Nasze wydawnictwa

styczeń, nr 1 (109) / 2002

Strona 7
Śp. ROMAN KOBA


7.1.jpg
Na zdjęciu: Honorowy Obywatel Miasta Jarosławia Roman Koba i Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Pagacz podczas uroczystości wręczenia Aktu Nadania, która odbyła się 20.06.1998 r. - fot. Zofia Krzanowska

tab4.gif

7.2.jpg
Na zdjęciu: Roman Koba z córką Jadwigą Lindquist i bratankiem Wojciechem Kobą podczas spotkania w świetlicy prowadzonej przez SRK przy par. MB Bolesnej 30.01.1999 - fot. Zofia Krzanowska.

Po otrzymaniu wiadomości o śmierci Romana Koby, z całego świata napływały kondolencje. Poniżej publikujemy listy od władz miasta Jarosławia i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Szanowna Pani
Hanna Koba

Szanowny Pan
Michał Bieniasz
Wiceprezes
Kongresu Polaków w Szwecji


W imieniu Rady i Zarządu Miasta Jarosławia składamy szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia śp. Romana Koby.
Odszedł od nas gorliwy Patriota, Człowiek wrażliwy na ludzką krzywdę, organizator życia kulturalnego Polaków mieszkających w Szwecji.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci Jego wyjątkowa otwartość, mądrość i gotowość do współdziałania. Z ogromną wdzięcznością wspominamy spotkania z tym niezwykłym Człowiekiem, który "serce miał po właściwej stronie". Kontakty z rodzinnym miastem Jarosławiem naznaczone są wielką hojnością w stosunku do ludzi potrzebujących. Jako Prezes Kongresu Polaków w Szwecji wielokrotnie organizował zbiórki pieniężne dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Jarosławiu z przeznaczeniem na edukację młodych ludzi nie posiadających odpowiednich warunków materialnych. Niezapomniane wrażenia pozostawił koncert charytatywny, jaki na Jego prośbę podarowała mieszkańcom Jarosławia w maju 1999 r. córka - Jadwiga Koba Lindquist - śpiewaczka Opery Królewskiej w Sztokholmie. Dochód z koncertu zasilił konto Funduszu Stypendialnego.
W tych trudnych dla Rodziny i Kongresu Polaków w Szwecji dniach pociechą niech będzie świadomość, że śp. Roman Koba nadal żyje w sercach przepełnionych wdzięcznością za uzyskane dobro.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Janusz Szkodny
Burmistrz Miasta Jarosławia
Jan Gilowski

******
W imieniu Zarządu Oddziału oraz członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich AP w Jarosławiu pragnę wyrazić głęboki ból z powodu odejścia osoby tak drogiej nam wszystkich. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pana Prezesa wielu młodych ludzi kontynuuje edukację i rozwija swoje talenty. W szczególny sposób doświadczały tej dobroci dzieci z ubogich i wielodzietnych rodzin uczęszczające do świetlic środowiskowych prowadzonych przy jarosławskich parafiach.
W naszej pamięci pozostanie jako Rodak o wrażliwym sercu otwartym dla wszystkich i na wszystko.

Konrad Fryda - Prezes Oddziału SRK AP
o. Dariusz Kantypowicz OP - Asystent Kościelny SRK Archidiecezji Przemyskiej

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65