Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 11 (108) / 2001

Strona 3
Jarosławy 2001

8 grudnia br. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła się ceremonia wręczenia "Jarosławów 2001". Podczas otwarcia uroczystości Burmistrz Miasta Jan Gilowski powiedział: "Obchodząc 626. rocznicę relokacji Jarosławia na prawie magdeburskim sięgamy myślą do jednego z ważniejszych wydarzeń historycznych. Książę Władysław Opolczyk odwiedził nasze miasto w 1373 r. i prawdopodobnie wtedy podjął decyzję o zmianie polityki przestrzennej. Celem przeniesienia miasta na nowy teren było umożliwienie rozwoju funkcji gospodarczych i handlowych z równoczesnym zapewnieniem charakteru obronnego. Mimo późniejszych burzliwych dziejów, dzięki pasji z jaką jarosławianie zawsze troszczyli się o swoje miasto, udało się odbudować nie tylko ważne obiekty, ale też powrócić do dawnych tradycji kulturowych. Gratuluję wszystkim nominowanym do nagrody Jarosława 2001 oraz tym, którzy dziś zostaną nagrodzeni. Życzę wszystkim udanego wieczoru, wspaniałych wrażeń, a także nowych pomysłów i współpracy w dziele budowania Małej Ojczyzny w przyszłym roku".

Na tę najważniejszą imprezę kulturalną przybyli oprócz laureatów m.in. Wiceprezydent zaprzyjaźnionego miasta Stalowa Wola Stanisław Cisek, Starosta Powiatu Jarosławskiego Franciszek Strzępek, a także przedstawiciele duchowieństwa.

W tym roku Burmistrz Miasta Jan Gilowski oraz zastępcy Robert Wiśniewski i Zbigniew Piskorz wręczyli 6 statuetek w dziedzinie aktywności społecznej, nauki, kultury, sportu i ekologii.

Krótkie charakterystyki nagrodzonych


AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Ks. Prałat MARIAN RAJCHEL - Dyrektor Radia "Ave Maria" Jarosław, który w mijającym roku obchodził jubileusz 40-lecia kapłaństwa. Od 26 lat pracuje w Jarosławiu, gdzie przez 22 lata był proboszczem parafii NMP Królowej Polski budując najpierw drewniany, a później murowany kościół. Zawsze troszczył się o ożywienie wiary i modlitwy wśród wiernych. Jest inicjatorem powstania wielu wspólnot i stowarzyszeń. Zorganizował wykłady biblijne, poradnictwo rodzinne, Kuchnię im. Brata Alberta, świetlicę dla dzieci z rodzin patologicznych, spotkania dla osób starszych, niepełnosprawnych i Anonimowych Alkoholików. Zainicjował funkcjonowanie Księgarni św. Maksymiliana, a także rozpoczął ewangelizację przez media wydając gazetkę parafialną "Ave Maria" i organizując pierwszą w Archidiecezji Przemyskiej katolicką rozgłośnię radiową. Wykładał psychologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, a obecnie w Seminarium Duchownym w Gródku Jagiellońskim na Ukrainie. Przewędrował tysiące kilometrów uczestnicząc w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę i do Wilna. Jest człowiekiem niezwykle skromnym, gorliwym duszpasterzem, znanym z wierności zasadom etyki katolickiej i wrażliwości na potrzeby duchowe i materialne. Otrzymał Złotą Odznakę "Za Zasługi dla Miasta Jarosławia" oraz nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego.

NAUKA

Mgr KRYSTYNA KIEFERLING - od 27 lat jest pracownikiem Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu, pełniąc w latach 1986 - 90 funkcję dyrektora, a obecnie starszego kustosza. Jest nie tylko wybitnym historykiem, ale też najlepszym znawcą dziejów Jarosławia i regionu. Ogromna wiedza połączona z dużym talentem narracyjnym i popularyzatorskim jest widoczna w wielu publikacjach, wystąpieniach publicznych i konsultacjach udzielanych uczniom, studentom, miłośnikom Jarosławia i historykom. Twórczość historyczną p. Krystyny Kieferling cechuje doskonałość warsztatowa, wszechstronna znajomość tematu, piękna polszczyzna i precyzja słowa. Dotychczas ukazały się drukiem następujące prace: "Jarosławianie w Akademii Krakowskiej w latach 1500-1642", "Pieczęcie i herby miasta Jarosławia", "Plan miasta Jarosławia", Muzeum - Kamienica Orsettich", "Władze miasta Jarosławia w latach 1550-1650" oraz wspólnie z M. Pasterskim "Zarys dziejów miasta i szkolnictwa Jarosławia". Wiele innych ciekawych prac pozostaje nadal w maszynopisie. W okresie kierowania Muzeum przyczyniła się do zakończenia remontu, wyposażenia i udostępnienia Wielkiej Izby, a także otwarcia Podziemnej Trasy Turystycznej. Zorganizowała wiele wystaw autorskich, które świadczą o bogactwie zainteresowań i pomysłów. Jej hobby to historia oraz literatura piękna, zwłaszcza angielska i amerykańska.

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Ks. Prałat ANDRZEJ SUROWIEC - jest Proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla i Kapelanem Wojska Polskiego. Jego wszechstronna działalność przejawia się m.in. w pracy Rady Nadzorczej wyższych szkół w Stalowej Woli i Sandomierzu, Wojewódzkiego Związku Katolickich Klubów Sportowych, Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce, Diecezjalnej Komisji Architektury i Sztuki w Przemyślu oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Jarosławiu. Od 1993 r. jest Dyrektorem Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej w Przemyślu. Otrzymał 5 odznaczeń wojskowych oraz odznakę Zasłużonego Działacza Kultury i Złotą Odznakę "Za Zasługi dla Miasta Jarosławia". W roku 2001 został Proboszczem III Tysiąclecia, a także otrzymał od niepełnosprawnych statuetkę Człowieka Roku. Ks. Prałat Andrzej Surowiec znany jest jako mecenas kultury i organizator zajęć dla dzieci i młodzieży. W mijającym roku zorganizował Dzień Prymasa Tysiąclecia i przyczynił się do otwarcia Katolickiego Centrum Kultury, w którym odbyło się kilka koncertów z udziałem znanych zespołów z kraju i zagranicy. Jest głównym inspiratorem otwarcia i prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej z nowatorskim programem w skali kraju dla 130 dzieci oraz wyremontowania ośrodka rekreacyjno - rekolekcyjnego w Heluszu. Ponadto przy parafii funkcjonuje Klub Sportowy Kolping, II liga tenisa stołowego i strzelnica sportowa.

cd. str. 4
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65