Strona główna » Nasze wydawnictwa » czerwiec-lipiec, nr 6-7 (176-177) / 2007 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

czerwiec-lipiec, nr 6-7 (176-177) / 2007

Sesja Rady Miasta (11.05.2007)
Władze miasta Jarosławia uczestniczyły we wspólnej sesji w dniu 11 maja 2007 r. w partnerskim mieście Jaworów na Ukrainie. | Fot. Andrzej Wikiera
Władze miasta Jarosławia uczestniczyły we wspólnej sesji w dniu 11 maja 2007 r. w partnerskim mieście Jaworów na Ukrainie.
Fot. Andrzej Wikiera
Władze miasta Jarosławia uczestniczyły we wspólnej sesji w dniu 11 maja 2007 r. w partnerskim mieście Jaworów na Ukrainie. | Fot. Andrzej Wikiera
Władze miasta Jarosławia uczestniczyły we wspólnej sesji w dniu 11 maja 2007 r. w partnerskim mieście Jaworów na Ukrainie.
Fot. Andrzej Wikiera

Po raz pierwszy wspólna sesja Rady Miasta Jarosławia i Rady Miasta Jaworowa na Ukrainie odbyła się w Jaworowie 11 maja 2007 r. Obrady prowadziłem wspólnie z burmistrzem Jaworowa Witalijem Domaszowcem. W sesji uczestniczyli burmistrzowie: Andrzej Wyczawski, Bogdan Wołoszyn i Stanisław Misiąg, a także starostowie Tadeusz Chrzan i Jacek Stańda oraz starosta jaworowski Stefan Nowosad.

Radni mieli okazję poznać historię Jaworowa. Podczas obrad omówiono współpracę związaną z organizacją wypoczynku letniego dzieci i młodzieży obu miast, a także aktualną sytuację ekologiczną Rejonu Jaworowskiego. Starosta Rejonu Jaworowskiego Stefan Nowosad zwrócił uwagę na konieczność rozwiązania problemu zanieczyszczenia rzeki Szkło. Obecny stan rzeki oraz rozlewisko po byłej kopalni siarki stwarza duże zagrożenie zarówno dla strony ukraińskiej, jak i polskiej. Konieczne jest systematyczne monitorowanie, pobieranie próbek, analiza i ocena wyników na podstawie uzgodnionych wcześniej kryteriów.

Kolejny temat omawiany podczas sesji, to wspólne działania w kierunku pozyskania środków unijnych na rozwój terenów przygranicznych Polski i Ukrainy. Nie mniej ważną sprawą jest rozbudowa przejścia granicznego w Korczowej i Krakowcu przez uruchomienie dodatkowego pasa do odprawy autokarów oraz usprawnienie odpraw celnych.

Starosta Rejonu Jaworowskiego wyraził nadzieję, iż dalsza współpraca Jaworowa i Jarosławia będzie układać się pomyślnie i przyniesie korzyści dla obu stron.Starosta Tadeusz Chrzan dziękując za zaproszenie na sesję podkreślił znaczenie dla rozwoju obu regionów organizacji Euro 2012. Oświadczył, że uzyskał zapewnienie od ministra Polaczka, iż do 2012 r. powstanie autostrada do Korczowej.

Podkreśliłem, że radni nowej kadencji przyjechali do Jaworowa w przyjaźni i po przyjaźń, jak bywało dawniej. Dodam, że moja rodzina wywodzi się z Ziemi Lwowskiej i jest to dla mnie powodem do dumy.

Burmistrz Andrzej Wyczawski nawiązał do trudnych decyzji wyznaczających granicę Unii Europejskiej właśnie na granicy z Ukrainą. Przypomniał, że jeszcze jako naczelnik Wydziału Promocji podjął szereg działań, które przyczyniły się do nawiązania umowy o współpracy partnerskiej obu miast. Umowa dotyczyła przede wszystkim współpracy w dziedzinie: kulturalnej, edukacyjno - oświatowej, wymiany młodzieży. Podziękował za zaproszenie i wyraził nadzieję na kontynuację dalszej, owocnej współpracy.

Przewodniczący Rady Miasta
Janusz Szkodny
Numery archiwalne
Sierpień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31