Strona główna » Nasze wydawnictwa » czerwiec-lipiec, nr 6-7 (176-177) / 2007 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

czerwiec-lipiec, nr 6-7 (176-177) / 2007

Sesja Rady Miasta (28.05.2007)

W XII sesji Rady Miasta Jarosławia, 28 maja 2007 r. uczestniczyło 19 radnych, zaproszeni goście: starosta Tadeusz Chrzan, burmistrzowie Andrzej Wyczawski, Bogdan Wołoszyn i Stanisław Misiąg oraz skarbnik Barbara Maziarka.

Na początku zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn przedstawił informację o organizowanym wypoczynku letnim dla dzieci z Jaworowa - partnerskiego miasta. W integracyjnych zajęciach będą uczestniczyć też jarosławscy uczniowie, dla których będzie to forma nagrody za dobrą naukę.

W części uchwałodawczej podjęto 23 uchwały. Jednomyślnie przyjęto dwie uchwały dotyczące budżetu miasta, w których m.in. przeznaczono 50 tys. zł na zakup autobusów MZK i zespołów sterująco-kasujących, 110 tys. zł na wymianę stolarki okiennej w budynkach: Rynek 1 i 6, 30 tys. zł na utrzymanie czystości w mieście, 18 tys. zł na Dni Patrona Miasta, 40 tys. zł na Lato z Radiem i 7 tys. zł na Dzień Dziecka.

Również jednomyślnie przyjęto uchwałę w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Następnie, po krótkiej dyskusji, przyjęta została uchwała dot. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Zgodnie z uchwałą opłaty za jeden dzień zajęcia pasa drogowego na cele związane z remontem budynków wynosi 0,50 zł. Większością głosów podjęto 3 uchwały dot. ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego. Kolejne trzy uchwały dot. zbycia nieruchomości. W formie uchwały wyrażona została zgoda dla dotychczasowych dzierżawców na dalsze dzierżawienie nieruchomości przez 10 lat (w trybie bezprzetargowym).

Podczas sesji powołano Radę Programową do realizacji programu "Bezpieczny Jarosław" w składzie: Piotr Balicki, Jan Biłas, Lesław Cieśliński, Janina Dańczak-Balicka, Edward Guziewicz, Henryk Guziewicz, Marian Janusz, Zygmunt Jasiłek, Andrzej Jędrejko, Artur Makara, Lucyna Paulo, Andrzej Pieszko, Tomasz Piotrowicz, Leszek Pociej, Marek Porczak, Rafał Puchalski, Elżbieta Raczyńska, Ks. Andrzej Surowiec, Antoni Szczepański, Bronisław Wieliczko, Lesław Strohbach. Rada została powołana na 2 lata. W wyniku kolejnego głosowania poszerzono skład Komisji Budżetowej o radne: Bożenę Łanowy i Martę Batiuk.

Pozostałe uchwały to: dwie dot. nabycia nieruchomości położonych w Jarosławiu, dwie uchylające wcześniejsze uchwały i jedna w sprawie zbycia udziału we współwłasności.

Ponadto radni podjęli uchwałę określającą zasady sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych na rzecz wspólnot mieszkaniowych. W porządku obrad znalazły się również cztery projekty uchwał opiniujących lokalizacje salonów gier na automatach - radni negatywnie zaopiniowali powstanie salonów gier w naszym mieście.

Przewodniczący Rady Miasta
Janusz Szkodny
Numery archiwalne
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Czworo dzieci i coś
    3,5,7,8,9 Lipca
    godzina: 16.00
  • Bayala i ostatni smok - 2D
    9,10,12,14,15 Lipca
    godzina: 13.30