Nasze wydawnictwa

czerwiec-lipiec, nr 6-7 (176-177) / 2007

Sesja Rady Miasta (15.06.2007)
Od uroczystej Sesji Rady Miasta rozpoczęły się obchody Dni Patrona Miasta - błogosławionego o. Michała Czartoryskiego OP w Jarosławiu. | Fot. Zofia Krzanowska
Od uroczystej Sesji Rady Miasta rozpoczęły się obchody Dni Patrona Miasta - błogosławionego o. Michała Czartoryskiego OP w Jarosławiu.
Fot. Zofia Krzanowska

W tym roku po raz drugi obchodziliśmy Dni Patrona Miasta Jarosławia bł. o. Michała Czartoryskiego. Jan Franciszek Czartoryski urodził się 19 lutego 1897r. w Pełkiniach. Zginął wPowstaniu Warszawskim 6 września 1944 r. oddając dobrowolnie życie razem z pacjentami szpitala na Powiślu.

Inaugurująca uroczystości sesja Rady Miasta, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele duchowieństwa z archiprezbiterem ks. Andrzejem Surowcem, starosta Tadeusz Chrzan, burmistrzowie Andrzej Wyczawski, Bogdan Wołoszyn, Stanisław Misiąg odbyła się w piątek 15 czerwca 2007 r. Na wstępie Przewodniczący RM Janusz Szkodny powiedział: "11 czerwca przed dwoma laty przewodniczący Rady Miasta Marian Janusz - nasz radny dzisiejszy otwierał sesję uroczystą i nazwał ją historyczną. Powiedział wówczas: . W konsekwencji wydaje się słyszeć przesłanie bł. Michała Czartoryskiego: Jestem przede wszystkim patronem miłości, tej bezkresnej, tej prawdziwej, bo jak inaczej odczytać ten znak. Jak trudno dzisiaj w takiej miłości się odnaleźć, jak trudny czas jest dzisiaj dla takiej miłości, jak często nam takiej miłości brakuje. Ten dzień dzisiaj, który my nieśmiało, z pokorą otwieramy, te dni świętowania Patrona naszego miasta niech pomogą mieszkańcom miasta ten znak odczytać". Archiprezbiter ks. Andrzej Surowiec stwierdził: "powinniśmy być dumni, że patronem naszego miasta jest ktoś, kto sięgnął szczytów miłości w rozumieniu chrześcijańskim". Zachęcał do obudzenia w sobie najpiękniejszych ideałów, z którymi utożsamiał się bł. Michał.

O osobowości Patrona i jego dorastaniu do świętości mówił przeor o. Jacek Skupień OP. Podkreślił, że bł. O. Michał przyjął święcenia kapłańskie w kościele Matki Bożej Bolesnej w 1931 r. Jest jednym ze 108 błogosławionych kanonizowanych przez Jana Pawła II w 1999 r. "Oddał swoje życie za wielkie sprawy. Pan Bóg go prowadził tak, że dorastał do heroicznej miłości, heroicznego oddania swojego życia. Pozostał służąc tym, do których został posłany" - mówił przeor. Z kolei Krystyna Kieferling - starszy kustosz Muzeum, nawiązała do pierwszego Patrona miasta Św. Michała Archanioła. Właścicielka Jarosławia Anna Ostrogska wierzyła, że hetman niebiański - jak go nazywała - będzie strzegł miasta od złego. Mówiąc o błogosławionym przypomniała, że jego ciało zostało oblane benzyną i spalone na barykadzie. Podczas ekshumacji (rok później) ciała nie udało się rozpoznać.

W programie słowno-muzycznym uczniowie ZSO im. Ks. Czartoryskich zwracali uwagę na patriotyzm i pobożność bł. o. Michała (zdj. po lewej). Wieczorem w bazylice oo. dominikanów odbył się koncert ARTYŚCI PATRONOWI, wktórym usłyszeliśmy fragmenty oratoriów Włodzimierza Korcza i Ernesta Brylla, poezję Jana Pawła II, a także utwory religijne w tym pieśni gospel. Wystąpili Ewa Uryga, Dorota Osińska, Marek Bałata i Chór Mieszany złożony z wokalistów Instytutu Muzyki Uniwersytetu w Rzeszowie i Strzyżowskiego Chóru Kameralnego pod kier. Grzegorza Oliwy. Punktem kulminacyjnym obchodów była Msza św. w niedzielę 17 czerwca wbazylice MB Bolesnej pod przewodnictwem o. Roberta Głubisza - przeora klasztoru oo. dominikanów w Lublinie. Główny celebrans poświęcił także portret bł. Michała Czartoryskiego OP wykonany przez Stanisława Lenara (portret na zdj. po lewej stronie). Patron przedstawiony jest na tle bazyliki MB. Bolesnej w Jarosławiu, gdzie przyjmował śluby zakonne oraz płonącej w Powstaniu Warszawy. "Portret przyczyni się do wzrostu kultu błogosławionego w Jarosławiu" - powiedział przeor klasztoru o. Jacek Skupień OP.

Zwieńczeniem obchodów Dni Patrona Miasta był koncert muzyki poważnej. W bazylice MB. Bolesnej Konstanty Andrzej Kulka przy towarzyszeniu orkiestry Filharmonii Rzeszowskiej wykonał cykl koncertów na skrzypce i orkiestrę A. Vivaldiego "Cztery pory roku". Koncert na dwoje skrzypiec d-moll J.S. Bacha natomiast wykonali Konstanty Andrzej Kulka oraz Robert Naściszewski.

Wśród imprez towarzyszących obchodom warto wymienić wystawę prac młodzieży "Mój Jarosław", wystawę "Skarby klasztoru - ornaty i księgi liturgiczne XVIII w." i I Parafialny Rajd Rowerowy śladami bł. Michała Czartoryskiego pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta.

Zofia Krzanowska
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65