Nasze wydawnictwa

czerwiec-lipiec, nr 6-7 (176-177) / 2007

Siatkarskie zmagania studentów

Niemało emocji dostarczyli kibicom studenci z Ukrainy i Polski, którzy w dniach 1-3 czerwca 2007 r. przybyli do Jarosławia na IV Polsko-Ukraiński Festiwal Siatkówki Studenckiej.

"Jarosław po raz pierwszy został gospodarzem międzynarodowych rozgrywek studentów w popularnej dyscyplinie, jaką jest siatkówka" - wyjaśnia burmistrz Andrzej Wyczawski, który był członkiem komitetu honorowego. I dodaje: "Jest to dla nas nie tylko wyróżnienie, ale też element promocji, gdyż goście zwiedzili Jarosław i wywieźli dobre wspomnienia". Organizatorami festiwalu był Akademicki Klub Sportowy i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Podczas spotkania gości z Ukrainy i przedstawicieli AZS-u z władzami miasta, powiatu i parlamentarzystami w sali narad Urzędu Miasta dyskutowano na temat roli sportu w kształtowaniu postaw młodego pokolenia, a także o umiejętności przyjmowania sukcesów i porażek.

Oficjalne otwarcie Festiwalu, którego dokonał burmistrz Andrzej Wyczawski poprzedził przemarsz wszystkich drużyn (a było ich 16) na jarosławski Rynek iodegranie hymnów narodowych. Mecze rozgrywano whalach sportowych: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, PWSZ i Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych. Dwudniowe zmagania zakończyły się zwycięstwem studentek z Uniwersytetu Wołyńskiego w Łucku. Drugie miejsce zdobył AZS KSZO z Ostrowca Świętokrzyskiego, zaś trzecie Uniwersytet Morski z Odessy.

Przypomnę, że po raz pierwszy na Festiwalu studenci z Polski i Ukrainy spotkali się w maju 2002 r. w Tarnopolu, potem był Zamość (2004 r.) i Łuck (2006 r.).

Zofia Krzanowska
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65