Nasze wydawnictwa

czerwiec-lipiec, nr 6-7 (176-177) / 2007

Pod patronatem ks. Konarskiego

W Gimnazjum Publicznym nr 2 od kilku lat 30 maja obchodzone jest Święto Szkoły, gdyż w tym dniu roku 2001 gimnazjum otrzymało imię Wielkiego Patrona.

Inauguracją obchodów była Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem proboszcza kościoła pw. Świętej Trójcy o. Józefa Kiełbasy. O. Arkadiusz w homilii zachęcał do refleksji i wspomnień, gdyż "przeszłość determinuje przyszłość". Na zakończenie liturgii ojciec proboszcz poświęcił obraz Ojca św. Jana Pawła II, który wręczył dyrektorce gimnazjum Annie Chuchli. "Niech ten wspaniały Polak, obok ks. Konarskiego sprawuje opiekę nad społecznością szkoły" - powiedział.

Dalsze uroczystości odbywały się w murach szkoły, której historia przekroczyła już 110 lat. "Starajmy się tak pracować, by uczniom było dobrze w tej szkole i, by innym było z nimi dobrze" - zachęcała nauczycieli dyrektorka. Składając życzenia i gratulacje zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn podkreślał sukcesy uczniów i nauczycieli. "Do tego gimnazjum ustawiają się kolejki - to chyba najlepszy sprawdzian waszej pracy" - skomentował. Odczytał też list gratulacyjny od burmistrza Andrzeja Wyczawskiego. Część artystyczna opierała się nasłowach - kluczach związanych z Patronem i Szkołą: dom, patriotyzm, współpraca, przyjaźń, szczęście i radość. "Wychowawca narodu polskiego, reformator państwa iszkolnictwa, który kształtował człowieka uczciwego" - tak uczniowie określają ks. Konarskiego i dodają, że jest to postać szanowana zarówno w przeszłości, jak i współczesnie.

Aby przekazać pewne życiowe rady nie musimy moralizować, możemy to zrobić w zabawny, choć pouczający sposób. Udowodnili to aktorzy z Gimnazjum Publicznym nr 2 wspektaklu "Kudła". Całość programu przygotowali: Małgorzata Marcinko, Waldemar Wałecki i Beata Czerwińska.

Zofia Krzanowska
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65