Strona główna » Nasze wydawnictwa » czerwiec-lipiec, nr 6-7 (176-177) / 2007 » Kultura

Nasze wydawnictwa

czerwiec-lipiec, nr 6-7 (176-177) / 2007

Poetyckie laury

18 maja w Osiedlowym Klubie Spółdzielczym "Salezjańskie" w Przemyślu zorganizowano uroczystą wieczornicę poświęconą Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w 87. rocznicę Jego urodzin. Podczas wieczornicy podsumowano wyniki II Konkursu Poetyckiego "W hołdzie Janowi Pawłowi II - Wielkiemu Polakowi". Laureatom wręczono nagrody i wyróżnienia, wszystkim uczestnikom dyplomy.

Komisarzem konkursu była ceniona organizatorka życia artystycznego w Przemyślu Alicja Chruścicka. Laureaci recytowali swoje wiersze.

Całość tego pełnego wzruszeń programu uświetnił występ Zespołu Śpiewaczego "Wiktorianki" pod kierunkiem Alicji Król. Prace laureatów opublikowano w pokonkursowym zbiorze poezji.Miło nam donieść, że w gronie laureatów znaleźli się jarosławianie: Henryk Grymuza, któremu jury przyznało główną nagrodę i Marta Osiadły, która zdobyła wyróżnienie.

Zofia Krzanowska