Strona główna » Nasze wydawnictwa » czerwiec-lipiec, nr 6-7 (176-177) / 2007 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

czerwiec-lipiec, nr 6-7 (176-177) / 2007

Wymiana doświadczeń w zakresie współpracy zagranicznej

Z inicjatywy Wojewody Podkarpackiego Ewy Draus, 2 czerwca br. zorganizowano konferencję nt. "Współpraca polsko-słowacka; dotychczasowe doświadczenia i perspektywy rozwoju".

Do udziału zostali zaproszeni m.in.: sekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Władysław Ortyl, dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej MRR Dawid Lasek, przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Kraju Preszowskiego Józef Polačko, Ambasador Republiki Słowackiej w Polsce František Ružička, Konsul Republiki Słowackiej Ivan Horsky, marszałek województwa podkarpackiego Zygmunt Cholewiński oraz burmistrz Jarosławia Andrzej Wyczawski. Podczas konferencji Władysław Ortyl przedstawił współpracę naszego regionu z Republiką Słowacką i omówił Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka na lata 2007-2013. Zachęcał do ubiegania się o środki z tego programu, którego łączny budżet wynosi 185,2 mln euro, w tym 157,4 mln euro stanowi dofinansowanie z EFRR.

W trakcie debaty samorządowcy rozmawiali o dotychczasowych doświadczeniach. Stwierdzili, że cenią sobie możliwości realizacji projektów wspólnie z samorządami słowackimi.

Burmistrz Jarosławia Andrzej Wyczawski zgłosił wniosek zmierzający do decentralizacji procesu zarządzania finansami. Zaproponował rozważenie możliwości przeniesienia Sekretariatu Technicznego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka do Rzeszowa. "Najlepiej rozwija się współpraca Podkarpacia z województwem preszowskim i żylińskim, dlatego też łatwiej i sprawniej przebiegałby proces monitorowania, nadzorowania i rozwiązywania niektórych kwestii technicznych, gdyby ta instytucja była bliżej beneficjentów, a więc w Rzeszowie" - tłumaczył burmistrz Jarosławia. Pomysł uzyskał poparcie uczestników, którzy zaproponowali, aby władze obu województw przekazały projekt do właściwych ministerstw.

Zofia Krzanowska
Numery archiwalne
Luty 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29