Strona główna » Nasze wydawnictwa » czerwiec-lipiec, nr 6-7 (176-177) / 2007 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

czerwiec-lipiec, nr 6-7 (176-177) / 2007

Polska i Słowacja razem w Unii Europejskiej

Konferencja "Polsko-Słowacka współpraca gospodarcza po rozszerzeniu Unii Europejskiej" kończąca realizację projektu "Jarosław - Humenne - wspólna oferta gospodarcza" została zorganizowana 18 maja 2007 r. w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia. Patronat honorowy objęli: konsul generalny Republiki Słowackiej Ivan Horsky, sekretarz stanu w ministerstwie rozwoju regionalnego Władysław Ortyl oraz marszałek województwa podkarpackiego Zygmunt Cholewiński.

W imieniu władz miasta konferencję otworzył burmistrz Jarosławia Andrzej Wyczawski, który wyraził nadzieję na rozszerzenie dotychczasowej współpracy.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. konsul generalny Republiki Słowackiej Ivan Horsky, burmistrz Humennego Vladimir Kostilnik, dyrektor departamentu współpracy terytorialnej w ministerstwie rozwoju regionalnego Dawid Lasek, kierownik programów UE Euroregionu Karpackiego Barbara Zajdel, poseł na Sejm RP Andrzej Ćwierz, przedstawiciele Rady Miasta oraz przedsiębiorcy obu miast.

"Chociaż otrzymujemy pieniądze z Unii Europejskiej, to jednak nie oczekujmy zbyt wiele, bo własne problemy musimy rozwiązywać sami. Jednym z nich jest emigracja, którą chcemy powstrzymać między innymi poprzez wsparcie przedsiębiorców" - powiedział konsul Horsky.

Prezentacji programu współpracy transgranicznej Polska - Słowacja "Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007-2013" dokonał Dawid Lasek. Pochwalił władze Jarosławia i Humennego: "Jako samorządy jesteście dobrze przygotowani do realizacji projektów unijnych". Wyjaśnił, iż metodologia przygotowania nowych projektów jest taka sama jak w przypadku INTERREG IIIA. Uruchomienie nastąpi po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. Istotne jest to, że w programach uczestniczyć mogą podmioty z regionu krośnieńsko-przemyskiego, nie zaś z całego województwa podkarpackiego. Łączny budżet programu to ok. 185 mln euro. Dofinansowanie wynosi do 85% i- co szczególnie istotne - zamiarem jest, by beneficjenci otrzymywali dotacje w formie zaliczek. Instytucją zarządzającą dla obu stron jest polski departament współpracy terytorialnej, choć w komitecie monitorującym zasiądą zarówno przedstawiciele Polski, jak i Słowacji. "Otwieramy nowy rozdział współpracy polsko-słowackiej. Państwo są aktorami. Proszę się dobrze przygotować do tej roli" - zakończył dyrektor Lasek.

Kolejny prelegent dr Marian Krupa z Uniwersytetu Jagiellońskiego omówił potencjał gospodarki Polski i Słowacji w roku 2005 uwzględniając m.in. PKB, poziom inflacji i inwestycje zagraniczne. Poddał też pod dyskusję trzy pomysły perspektyw dalszego rozwoju współpracy.

Radość z trwającej już drugą kadencję współpracy z naszym miastem wyraził Vladimir Kostilnik. "Cel projektu został osiągnięty. Burmistrz Wyczawski otworzył bramy naszych miast. Niebawem rozpoczną działalność ośrodki informacyjne dla przedsiębiorców. Prawidłowa i terminowa informacja jest podstawą rozwoju biznesu" - stwierdził. Życzył, by w Jarosławiu rodziły się kolejne projekty unijne, a do miasta przybywało coraz więcej nowych podmiotów gospodarczych.

Natomiast Barbara Zajdel podsumowała: "Jarosław - to prężny samorząd, skutecznie sięgający po środki unijne nie tylko z Euroregionu Karpaty".

Wręczenie certyfikatów oraz wspólne zdjęcie zwieńczyło roczną pracę przy realizacji projektu "Jarosław-Humenne - wspólna oferta gospodarcza" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA "Polska - Republika Słowacka" zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki w Rzeszowie.

"Możliwości pozyskiwania funduszy unijnych w oparciu o współpracę partnerską uważam za doskonały element, który przyczynia się do rozwoju społeczności uczestniczących w tych programach. Zamierzamy dobrze się przygotować i ubiegać się o przyznanie środków z kolejnych projektów" - komentuje burmistrz Andrzej Wyczawski.

Zofia Krzanowska
Numery archiwalne