Nasze wydawnictwa

czerwiec-lipiec, nr 6-7 (176-177) / 2007

Prasa-kreator potrzeb

IV Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej zorganizowane przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, wójta Gminy Świlcza, Wojewódzki Dom Kultury Rzeszowie odbyło się Centrum Kultury w Trzcianie 17 maja 2007 r. Inicjatywie patronował marszałek województwa podkarpackiego. Gośćmi tegorocznego forum byli m.in.: marszałek Zygmunt Cholewiński, wicekurator oświaty Jerzy Cypryś, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pracy Lokalnej Zdzisław Sroka.

Do udziału w Forum zgłosiło się 40 miast i gmin, delegując na nie reprezentantów 28 tytułów gazet lokalnych Podkarpacia. Jak poinformowała Lesław Weiss (Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie) na Podkarpaciu wydawanych jest ok. 70 tytułów samorządowych. Centralnym punktem obrad było spotkanie ze Zdzisławem Sroką - długoletnim prezesem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, które działa w 37 oddziałach na terenie kraju i 25 na świecie, skupiając ponad 1100 gazet (nie tylko samorządowych, też prywatnych).

Ciekawa okazała się prezentacja prywatnych zbiorów pierwszych numerów prasowych Czesława Drąga. Wśród bogatej kolekcji znaleźć można było pierwszy numer "Nowin" - z 1981 r., Gazety Strajkowej "Trwamy" - 1981, "Nie" - 1990, "Życie" (tzw. z kropką), "Res Publica" (1981), "Tygodnik Solidarność" (1981). Czesław Drąg jest także kolekcjonerem wydań "Pana Tadeusza" pióra Adama Mickiewicza - ma ich ponad 250 wydawanych w Polsce i zagranicą.

Jerzy Cypryś - wicekurator oświaty ogłosił wyniki plebiscytu na samorządowe pismo najlepiej podejmujące w ubiegłym roku tematykę oświaty.

Iwona Międlar
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65