Nasze wydawnictwa

czerwiec-lipiec, nr 6-7 (176-177) / 2007

Sięgamy po unijne pieniądze

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców, nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich przystąpili do realizacji Projektu "Nasza Szkoła", który wdrażany jest przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji wLublinie na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach unijnego Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym już od nowego roku szkolnego uczniowie wykazujący problemy w nauce, zagrożeni wypadnięciem z systemu edukacji oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uzyskają fachową pomoc poprzez wzmocnienie ich motywacji do nauki i wprowadzenie innowacyjnych form nauczania podczas zajęć wspomagających.

Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych oraz uzyskać wsparcie w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych.

W trosce o zdrowie i kondycję fizyczną zorganizowane zostaną zajęcia rekreacyjno - sportowe: "Zdrowym i sprawnym być".

Umożliwiając zdobywanie dodatkowej wiedzy zaplanowano zajęcia, które będą miały na celu pobudzenie aspiracji edukacyjnych, zainteresowań oraz przygotują uczniów do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym i społeczności lokalnej.

Realizacji tych celów posłużą warsztaty teatralne, dziennikarskie i wokalne, zajęcia laboratoryjno - terenowe z biologii, zajęcia z grafiki i oprogramowania komputerowego, a także zajęcia teologiczno - filozoficzne.

Atrakcyjnie zapowiada się "Szansa na sukces"- konkurs piosenki europejskiej oraz prezentacja dokonań artystycznych pt. "Jak my to robimy?", którą jarosławianie będą mieli okazję zobaczyć na forum miejskim.

Na pewno czeka nas dużo pracy, ale i motywacja jest ogromna. Jako jedna z 10 szkół podkarpackich otrzymaliśmy szansę i zamierzamy ją wykorzystać.

Projekt "Nasza Szkoła" już zintegrował środowisko na rzecz osiągania najwyższej jakości pracy. Trud iwysiłek włożone w opracowanie działań projektowych zaktywizowały nauczycieli i udowodniły, że razem łatwiej podjąć większe przedsięwzięcia. W efekcie zaproponujemy uczniom nową, szeroką ofertę edukacyjną".

Koordynator Projektu
Dorota Tracz
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65