Strona główna » Nasze wydawnictwa » listopad, nr 10 (107) / 2001 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

listopad, nr 10 (107) / 2001

Strona 14
Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu na najlepiej utrzymaną zieleń, czystość i porządek na terenie Gminy Miejskiej Jarosław


Dobiegła końca druga edycja zainicjowanego przed dwoma laty przez Radę Miasta Jarosławia konkursu na najlepiej utrzymaną zieleń, czystość i porządek na terenie Gminy Miejskiej Jarosław. Komisja składająca się z przedstawicieli Rady i Zarządu Miasta oraz Rad poszczególnych Dzielnic, dokonała dwukrotnego (wiosną i jesienią) przeglądu zgłoszonych do konkursu rzeczy, co było podstawą wyboru najpiękniej utrzymanych i ukwieconych posesji oraz balkonów. Należy podkreślić, że w wielu przypadkach wybór nie był łatwy, gdyż każdy zgłoszony do konkursu przydomowy ogródek czy też balkon, wyróżniał się własnym stylem i urodą. Zdarzało się niekiedy, że posesje nie wyróżniające się niczym specjalnym wiosną były przepięknie ukwiecone jesienią, lub też odwrotnie. Jak wynika z dotychczasowych obserwacji najtrudniej w ukwieconym stanie przez okres od wiosny do jesieni, utrzymać jest balkony. Powodowało to niestety obniżenie średniej oceny wynikającej z dwóch przeglądów. Na ostateczną ocenę wpływ miało także utrzymanie czystości na przylegającym do posesji chodniku lub pasie zieleni. Niestety, nie brak było przypadków, że pięknie utrzymane posesje nie licowały z zachwaszczonym i zaśmieconym terenem bezpośrednio do nich przyległym.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, w roku bieżącym Komisja postanowiła wyróżnić opiekunów następujących posesji i balkonów:

Dzielnica nr 1:
 • p. Dorota Makarska z ul. Zduńskiej,
 • pp. Halina i Roman Jasiewicz z ul. Sandomierskiej,
 • p. Ewa Wójcicka z ul. Flisackiej.
Dzielnica nr 2:
 • pp. Wanda i Marek Pliszko z ul. Chłopickiego,
 • p. Bożena Karnaś z ul. Skrzyneckiego.
Dzielnica nr 3:
 • pp. Zofia Nalepa, Helena Aab, Maria Rokosz z Os. Słoneczne - które własnym sumptem urządziły i opiekują się piękną zielenią przed blokiem nr 2 na Os. Słonecznym
 • oraz p. Danuta Kłapa z ul. Gębarowicza.
Dzielnica nr 4:
 • p. Halina Zapał z ul. Limanowskiego,
 • p. Elżbieta Biały z ul. Mączyńskiego
 • pp. Stanisław i Teresa Iwańscy z ul. Grottgera.
Dzielnica nr 5:
 • p. Anna Potoczny z Os. Pułaskiego,
 • p. Halina Dybek z ul. Czarnieckiego.
Dzielnica nr 6:
 • pp. Danuta i Franciszek Łąka z ul. Powstania Styczniowego,
 • p. Władysława Pieczko z ul. Dąbrowskiego
 • p. Władysława Szynal z ul. Powstania Styczniowego.
Dzielnica nr 7:
 • p. Halina Wójcicka z ul. Dolnoleżajskiej,
 • p. Małgorzata Wojtuś również z ul. Dolnoleżajskiej.
Wzorem roku ubiegłego wymienione osoby otrzymają od władz miasta stosowne wyróżnienia oraz symboliczne okolicznościowe upominki. O terminie i miejscu uroczystego zakończenia konkursu zainteresowane osoby powiadomione zostaną pisemnie.

Zbigniew Zięba

Zło dobrem zwyciężaj


W dniu 19 października 2001 r. w całym kraju obchodzono 17-tą rocznicę męczeńskiej śmierci Patrona NSZZ "Solidarność" Ks. Jerzego Popiełuszki. Delegacja władz miasta Jarosławia w osobach Wiceburmistrza Zbigniewa Piskorza, członka Zarządu Miasta Andrzeja Wyczawskiego i Wiceprzewodniczacego Rady Miasta Witolda Garczyńskiego wraz z delegacją NSZZ "Solidarność z Przewodniczącym Zarządu Regionu "Ziemia Przemyska" Andrzejem Buczkiem na czele złożyła wiązanki kwiatów pod pomnikiem Ks. Jerzego w Opactwie SS. Benedyktynek. U stóp pomnika modlono się o spokój duszy i szybką beatyfikację tego wielkiego Człowieka i bohatera.
Numery archiwalne
Sierpień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31