Nasze wydawnictwa

listopad, nr 10 (107) / 2001

Strona 4
Z wizytą u Jerzego Buzka


W dniu 17 października 2001 r. delegacja z Jarosławia: Burmistrz Jan Gilowski, Zastępca Burmistrza Zbigniew Piskorz i Zastępca Przewodniczącego Rady Witold Garczyński spotkała się z Premierem Jerzym Buzkiem. Celem wizyty była realizacja Uchwały Rady Miasta z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Prezesowi Rady Ministrów Jerzemu Buzkowi "w uznaniu zasług za zaangażowanie w powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu". Wręczono Premierowi Akt Nadania oraz okolicznościowy medal.
Prezes Rady Ministrów kilkakrotnie był zapraszany do Jarosławia, ale ogrom obowiązków uniemożliwiał realizację wizyty. Podczas pamiętnego spotkania Jerzy Buzek wyraził radość z uhonorowania przez władze tego miasta, które odwiedzał kilkakrotnie. Jako nastolatek z przyjaciółmi często wyjeżdżał w Bieszczady, zatrzymując się w Jarosławiu i Przemyślu. "Z tych młodzieńczych lat zapamiętałem Jarosław jako dwudziestokilkutysięczne miasto. Cieszę się, że nastąpił tak duży rozwój miasta, powstało wiele nowych osiedli i zakładów pracy, szkół i uczelni wyższych. Polityka rządu, któremu przewodniczyłem zakładała tworzenie wyższych szkół państwowych właśnie w tym rejonie, na tzw. ścianie wschodniej. Zależało nam na tym, by młodzież z tej części Polski miała większy dostęp do wszechstronnej edukacji" powiedział Jerzy Buzek. Prosił też o przekazanie podziękowania dla wszystkich członków Rady Miasta. Burmistrz Jan Gilowski przekazał słowa uznania za osobisty wkład w proces wdrażania reformy administracji kraju, dzięki której Jarosław ponownie został miastem powiatowym. Jerzy Buzek jest jednym z 15 osób zasłużonych dla społeczności lokalnej, którym Rada Miasta nadała Honorowe Obywatelstwo. Tytuł ten otrzymali m.in. Ojciec św. Jan Paweł II, Ks. Abp Ignacy Tokarczuk poprzedni metropolita przemyski, Wicemarszałek Sejmu RP Stanisław Zając oraz konsulowie Republiki Czeskiej, Josef Byrtus i Milan Peprnik.

Zofia Krzanowska

Nagrodzeni nauczyciele placówek oświatowych


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorzy jarosławskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów uczestniczyli w uroczystym spotkaniu z władzami miasta oraz przedstawicielami Kuratorium Oświaty i związków zawodowych w dniu 17 października 2001 r. "Jest to dzień szczególny, gdyż w Państwa zawodzie nie ma zbyt wiele dni, w których słyszycie te ciepłe słowa dziękuję. Wasze zaangażowanie wynikające z powołania, przynosi bardzo pozytywne efekty. Jestem zbudowany pracą dyrektorów, bo widzę, że prowadzicie powierzone waszej opiece dzieci w sposób wzorowy. Do takiej szkoły dzieci idą z chęcią" powiedział sprawujący nadzór nad szkołami Zastępca Burmistrza Robert Wiśniewski.
Słowa gratulacji i wdzięczności wyraziła też Elżbieta Ćwierz Superson kierownik Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty i Wychowania życząc "sukcesów w pracy zawodowej, jak najszybszego awansu i szczęścia w życiu osobistym". Wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Janina Turoczy za najważniejsze atuty współczesnego nauczyciela uznała otwartość, cierpliwość i wytrwałość. "Wczoraj obchodziliśmy Dzień Papieski dziś spotykamy się z nauczycielami. Myślę, że nauczyciele, podobnie jak Papież, kształtują nie tylko umysły, ale też serca. Wasze doświadczenie pokazuje, że można żyć lepiej" dodał Andrzej Ćwierz przewodniczący Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty NSZZ "Solidarność".
Zastępca Burmistrza Robert Wiśniewski wręczył nagrody Burmistrza nauczycielom wymienionym w poprzednim numerze Biuletynu. Podziękował też za dobrą współpracę pracownikom Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z Bogdanem Wołoszynem na czele. Spotkanie upłynęło w radosnej atmosferze i chociaż nie wszyscy mogli zostać nagrodzeni, wiedzą, że największą zapłatą jest spotkanie z uczniem, który opuścił mury szkoły i z wdzięcznością wspomina swych nauczycieli.

Zofia Krzanowska

Dzień gimnazjalisty


W Publicznym Gimnazjum Nr 1 zorganizowano 27 października 2001 r. po raz pierwszy uroczyste zawiązanie wspólnoty pierwszoklasistów i włączenie ich do społeczności szkolnej. "Każdy pomny na przysięgę swoją, w każdej chwili szkolnego żywota, niechaj mu na myśli stoją: Ojczyzna, nauka, cnota" to hasło towarzyszące uroczystościom, odczytane przez uczniów ma być przesłaniem trzyletniej edukacji. Każdy z uczniów wkładając do wazonu gerberę powierzał swoją naukę i rozwój nauczycielom szkoły. "Kwiat jest piękny lecz kruchy. Należy go pielęgnować" wyjaśniła symbolikę Władysława Macnar Dyrektor Gimnazjum. "Dołożymy wszelkich starań, aby go pielęgnować, a kiedy odejdziecie ze szkoły zabierzecie go ze sobą w dalsze życie" dodała z nadzieją na to, że wspólnie z młodzieżą i rodzicami uda się wykonać powierzone zadanie jak najlepiej. Po części oficjalnej kwiaty zostały złożone w kościele NMP Królowej Polskiej, jako znak zawierzenia przyszłości gimnazjalistów Panu Jezusowi i Matce Bożej.
Przedstawiciele poszczególnych klas złożyli ślubowanie, a następnie wysłuchali cennych, humorystycznie przedstawionych rad przewodniczącej Samorządu Szkolnego. W programie poetycko muzycznym przeplatały się teksty radosne ze smutną codziennością, bo jak mówił jeden z wierszy "zabawa i praca razem idą obie, lubię być wesołym a nie chcę być osłem".

Zofia Krzanowska

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65