Strona główna » Nasze wydawnictwa » listopad, nr 10 (107) / 2001 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

listopad, nr 10 (107) / 2001

Strona 6
Sprawozdanie
z realizacji uchwał Rady Miasta Jarosławia podjętych od 2 kwietnia 2001 r. do 27 sierpnia 2001 r.

cd. ze str. 5

 • ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego,
 • ustalenia limitu zezwoleń na wykonywanie zarobkowego przewozu osób i bagażu taksówkami na 2001,
 • zmiany uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na bazarach i targowiskach na terenie miasta,
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta,
 • nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,
 • udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów,
 • ustalenia stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych,
 • określenia wysokości stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne wynajmowane przez Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
 • uchwalenia statutu gminy miejskiej Jarosław,
 • ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
 • zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych i ciekłych odpadów komunalnychsą to uchwały które zostały przesłane do zainteresowanych jednostek organizacyjnych, realizowane są na bieżąco na przestrzeni roku i ich realizacja rozłożona jest w czasie.
 • Ponadto 8 uchwał dotyczących przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta znajduje się w trakcie realizacji. Zarząd Miasta ogłosił w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia planu i możliwości składania wniosków w terminie do 31 sierpnia br. Jednocześnie zawiadomił na piśmie o przystąpieniu do sporządzenia planu organy właściwe do uzgadniania projektu planu oraz zarząd województwa i powiatu. Na jednym z kolejnych posiedzeń Zarząd rozpatrzy zgłoszone wnioski i podejmie decyzje, które z nich powinny zostać uwzględnione w projekcie planu. Przygotowywana jest również dokumentacja przetargowa na opracowanie projektów planów.
5) Inne uchwały których podjęto 11 dotyczyły:
 • likwidacji filii Miejskiego Przedszkola nr 10 w Jarosławiu została zrealizowana, likwidacja nastąpiła z dniem 31 sierpnia br.,
 • nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 2została zrealizowana w dniu 30 maja br. nadano tej szkole imię Księdza Stanisława Konarskiego,
 • nadania nazw ulic i placów na terenie miasta Jarosławia - została zrealizowana, zlecenia przeprowadzenia kontrolizostała przeprowadzona kontrola przez Komisję Rewizyjną a protokół przedstawiony i przyjęty przez Radę Miasta na sesji w dniu 25 czerwca br.,
 • w sprawie utworzenia turystycznych szlaków rowerowych - znajduje się w trakcie realizacji, wytyczono i oznaczono jeden odcinek trasy rowerowej,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Pawłosiów - znajduje się w trakcie realizacji,
 • w sprawie nadania złotej odznaki "Za Zasługi dla Miasta Jarosławia" - została zrealizowana, złotą odznakę wręczono Ministrowi Aleksandrowi Gradowi na sesji w dniu 27 sierpnia br.,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnego przygotowania do realizacji budowy drogowej obwodnicy miasta Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 - znajduje się w trakcie realizacji, w dniu 28 sierpnia br. zostało podpisane porozumienie w sprawie aktualizacji materiałów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na drogę obwodową. Opracowano dokumentację w uzgodnieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych w Rzeszowie,
 • w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta polegającej na przywróceniu dotychczasowej nazwy Gabriela Narutowicza - została zrealizowana.
Poradnia rodzinna
 
18 października 2001 r. w parafii NMP Królowej Polski otwarta została Katolicka Poradnia Rodzinna.

PLAN DYŻURÓW

1 wtorek miesiąca:1700 - 1900 - prawnik,
2 wtorek miesiąca: 1730 - 1830 - psycholog,
2 wtorek miesiąca:1830-193 0- doradca rodzinny,
3 wtorek miesiąca:1700-1900 - doradca rodzinny,
4 wtorek miesiąca:1700-1900 - prawnik,
1 czwartek miesiąca:1730 - 1900 - wiceburmistrz,
2 czwartek miesiaca:1730-1900 - psycholog i kapłan,
3 czwartek miesiaca:1700 - 1900 - kapłan,
4 czwartek miesiąca:1800-2000 - doradca rodzinny.
Na zdjęciu:
Prezes Oddziału Akcji Katolickiej Elżbieta Kluz, Ks. Dziekan Edward Chmura i Zastępca Burmistrza Zbigniew Piskorz. | Fot. Zofia Krzanowska
Na zdjęciu: Prezes Oddziału Akcji Katolickiej Elżbieta Kluz, Ks. Dziekan Edward Chmura i Zastępca Burmistrza Zbigniew Piskorz.
Fot. Zofia Krzanowska
Numery archiwalne
Sierpień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31