Strona główna » Nasze wydawnictwa » styczeń, nr 1 (98) / 2001 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

styczeń, nr 1 (98) / 2001

Strona 9.2
§ 2

Opłata miesięczna za handel artykułami wszystkich branż wynosi 200 zł.

§ 3

Zwiększa się o 100% opłatę targową wymienioną w § 1, pobieraną w dni świąteczne.
§ 4

Pobór opłaty targowej następuje w formie inkasa za pośrednictwem upoważnionych inkasentów.

§ 5

Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanej kwoty.
§ 6

W Uchwale RM 348/XXX/96 Rady Miasta Jarosławia z dnia 13 grudnia 1996 roku w sprawie ustalenia miejsc targowych oraz określenia dziennych stawek opłaty targowej na bazarach i targowiskach na terenie miasta Jarosławia skreśla się paragrafy od 3, 4, 6,7.

§ 7

Traci moc uchwała Rady Miasta Jarosławia nr 104/XV/91 z dnia 14 czerwca 1991 r. z późn. zmianami w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z ulic, chodników, placów na terenie miast Jarosławia wytypowanych do prowadzenia sprzedaży towarów z samochodów, przyczep campingowych i innych punktów handlowych o charakterze stałym i czasowym.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacyjnym Rady i Zarządu Miasta Jarosławia oraz ogłoszeniu na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 9

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jarosławia.
Numery archiwalne
Listopad 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30