Strona główna » Nasze wydawnictwa » styczeń, nr 1 (98) / 2001 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

styczeń, nr 1 (98) / 2001

Strona 14
Tesknota za rodzinnym miastem

We czwartek 11 stycznia 2001 r. w Krakowie członkowie Oddziału Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia zorganizowali spotkanie opłatkowe. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Konsul Generalny Republiki Węgierskiej Istvan Kovacs, Burmistrz Miasta Jarosławia Jan Gilowski z małżonką, członek Zarządu Miasta Andrzej Wyczawski, Wicestarosta Powiatu Jarosławskiego Janusz Kołakowski oraz Prezes Stowarzyszenia z Jarosławia Józefa Frendo. Świąteczne spotkanie odbywało się przy dźwiękach kolęd wykonanych przez zespół z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Jarosławiu. Rozdawano gospodarzom kalendarze, foldery, biuletyny i "Gazetę Jarosławską". "Wszelkie wiadomości o życiu mieszkańców, rozwoju miasta i jego sukcesach przyjmujemy z ogromnym zainteresowaniem" - stwierdziła jedna z uczestniczek imprezy. Pojawiały się też - dość realne - marzenia o powrocie w rodzinne strony.

Krakowski Oddział SMJ istnieje od grudnia 1995 r. Prezes Wiktor Bojarski, jego zastępca Stanisław Przewrocki, sekretarz Jadwiga Górska i inni miłośnicy cieszą się, że powiększyła się liczba członków stowarzyszenia, do którego w ostatnich miesiącach przystąpili młodzi ludzie. Oddział funkcjonuje samodzielnie, a spotkania odbywają się raz w miesiącu. Składając życzenia "krakowscy jarosławianie" podkreślali niezwykłą więź i tęsknotę za rodzinnym miastem. Kolędom i wspomnieniom nie było końca. Wszyscy przedstawiciele delegacji z Jarosławia zapraszali do odwiedzenia rodzinnych stron.

Zofia Krzanowska

Straz Miejska


W związku z licznymi interwencjami od mieszkańców miasta, dotyczącymi niewłaściwego postępowania właścicieli psów, pragnę przypomnieć jakie obowiązki nakłada nań Uchwała Rady Miasta Jarosławia Nr 411/XXXIV/97 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia z dn. 25 kwietnia 1997.

Paragraf 10 w/w Uchwały mówi:
1. Osoby utrzymujące psa są zobowiązane do:
a. zgłoszenia psa do rejestracji w Urzędzie Miasta, nabycia numerka identyfikacyjnego i umieszczenia go na obroży psa,
b. piadania aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciw wściekliźnie,
c. zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiajacy swobodne wydostanie się zwierzęcia poza jej teren,
d. w przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomości, prowadzenia go na smyczy,
e. usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzę na klatce schodowej i innych pomieszczeniach budynku oraz w miejscach publicznych /place, ulice, parki itp./,
f. posiadania podczas wyprowadzania psa poza obszar nieruchomości przyborów /torba, łopatka lub podobnych/ umożliwiających usunięcie nieczystości pozostawionych przez zwierzę,

g. natychmiastowego zawiadomienia służb weterynaryjnych o pojawieniu się u zwierzęcia objawów wzbudzających podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną,
h. zlecenia służbom weterynaryjnym obserwacji zwierzęcia, które skaleczyło człowieka,
i. spowodowania usunięcia padłego zwierzęcia.

2. Psy wałęsające się lub pozbawione należytej opieki ze strony ich właścicieli mogą być wyłapywane przez osoby posiadające zezwolenie Burmistrza Miasta.
3. Właściciele pochwyconych psów ponoszą koszty pochwycenia i utrzymania zwierząt w punkcie zatrzymania.
4. Zakazuje się wprowadzania psów na teren trawników, zieleni, parków, ogródków jordanowskich oraz innych miejsc zabaw dzieci, cmentarzy, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności, których właściciele wprowadzą taki zakaz.
5. Obowiązki określone w ust. 1 pkt. e, g, h, i, dotyczą również właścicieli kotów.

Kierowane do Straży Miejskiej prośby o interwencje najczęściej dotyczą:
- nieodpowiedniego zabezpieczenia psów na terenie własnej posesji,
- wyprowadzanie psa bez smyczy,
- nieusuwanie przez właściciela psa zanieczyszczeń jakie pozostawia on na chodnikach i trawnikach.

Wobec właścicieli psów nie przestrzegających postanowień § 10 przytoczonej wyżej Uchwały, funkcjonariusze Straży Miejskiej będą wymierzać dopuszczalne prawem kary.

x x x


Od 1 stycznia 2001 r. nastąpiły zmiany przepisów dotyczących ruchu drogowego, wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 czerwca 1999 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych /Dz. U. nr 58 poz. 622 i z2000r. nr 72 poz. 850/.

Pragnę przytoczyć najważniejsze zmiany, które kierujący pojazdami powinni znać i stosować się do nich, aby nie narazić się na przykre konsekwencje w razie ich nieprzestrzegania.

1. Znaki zakazu: postoju (B-35), zatrzymywania się (B-36) umieszczone na obszarze zabudowanym dotyczą również chodnika (pobocza).

2. Zlikwidowane zostały tabliczki z zielonymi strzałkami. Możliwość warunkowego skręcenia przy czerwonym sygnale na skrzyżowaniu kierowanym sygnalizacją świetlną, może być realizowane wyłącznie przy świecącej strzałce sygnalizatora S-2

3. Każdy czerwony sygnał zabrania wjazdu za sygnalizator - dotyczy to również sygnalizatorów S-1 umieszczonych za skrzyżowaniem /nie będą już stosowane tzw. "powtarzacze".

Komendant Straży Miejskiej Andrzej Jędrejko
Numery archiwalne
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Klara Muu - 2D
    2,3,5,7,8 Lipca
    godzina: 13.30
  • Czworo dzieci i coś
    3,5,7,8,9 Lipca
    godzina: 16.00