Strona główna » Nasze wydawnictwa » styczeń, nr 1 (98) / 2001 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

styczeń, nr 1 (98) / 2001

Strona 17
Monitoring w Jarosławiu

8 stycznia 2001 r. w Urzędzie Miasta Jarosławia nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Miasta Jarosławia a Przedsiębiorstwem Produkcji, Handlu i Usług "Hadar" dotyczącej zaprojektowania i wykonania systemu monitoringu Jarosławia. Według tejże umowy rozpoczęcie prac związanych z realizacją tego zadania nastąpi 15 stycznia 2001 r. zaś całkowite ich zakończenie 10 kwietnia br. Dzięki temu w naszym mieście zostanie zainstalowanych 7 kamer telewizyjnych w najbardziej ruchliwych jego częściach (stare miasto i centrum), które bez przerwy rejestrować będą wszystkie wydarzenia dziejące się w zasięgu ich działania. Docelowo - w miarę potrzeb i możliwości finansowych miasta - system może być rozbudowany nawet do 16 kamer.

W miejscowościach, w których wprowadzono tę systematyczną obserwację efekty są bardzo widoczne. Wypada również mieć nadzieję, że nie inaczej będzie w naszym Jarosławiu. Czas przełomu wieków rzuca coraz to nowe wyzwania, które zmuszają do podejmowania różnych działań i wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych. Muszą być one zorientowane i wprowadzane z myślą o naszych mieszkańcach, dla których jednym z największych obecnie zagrożeń jest poczucie braku bezpieczeństwa. System telewizyjnego monitoringu nie jest i nie może być panaceum na rozwiązanie całego tego problemu. Ale na pewno będzie tym czynnikiem, który spowoduje, iż zmniejszą się straty związane z dewastacją naszego mienia, poprawi się estetyka i wygląd miasta, oraz to co najważniejsze - zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców. W kontekście ostatnich niepokojących wydarzeń, które miały miejsce w naszym mieście i regonie wstrząsnęły opinią publiczną, będzie to temat priorytetowy którym trzeba się zając w sposób szczególny.

Zastępca Burmistrza Miasta
Zbigniew Piskorz
Spektakle Bożonarodzeniowe


W dniach 12,13,14 stycznia 2001 r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbyły się Spotkania Teatralne "Jasełka 2001". Impreza zorganizowana już po raz czwarty cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy występ 26 zespołów teatralnych, jasełkowych i kolędniczych. Swoje umiejętności zaprezentowały dzieci z przedszkoli Nr 9 i Nr 8 "Montessori", szkół podstawowych z Jarosławia, Dąbrowicy, Szówska, Laszek, młodzież z gimnazjów (Jarosław, Pełkinie, Wierzbna), szkół średnich ("Antrakt" - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, Zespół Szkół Ekonomicznych w Jarosławiu, Zespół Szkół Ogrodniczych w Pawłosiowie, Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, Zespół Szkół Mechanicznych w Jarosławiu). Ponadto swój spektakl przedstawił Zespół Folklorystyczny "Folusz" z Giedlarowej oraz dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum prowadzonego przez SS. Niepokalanki z Jarosławia.

Idea jaka towarzyszy spotkaniom to wspólne przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia, spędzanie czasu przy kolędach i podtrzymywanie bogatych tradycji. Pragnę podkreślić sprawność organizacyjną przy zmianie dekoracji i przygotowaniu poszczególnych grup teatralnych. Na uwagę zasługuje też oprawa muzyczna, różnorodność strojów i scenografii, a także gra świateł. Publiczność przyzwyczajona do tego rodzaju spotkań żywo włączała się kolędując i skandując rytmy. Kierownicy wszystkich zespołów otrzymali upominki od władz miasta i Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury.

Zofia Krzanowska

Uchwała Nr 387/XVII/2000
Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 grudnia 2000 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności podatku i sposobu jego poboru.

Działając na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 15, poz. 74 z późn. zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 96, poz. 1129)

Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1


Ustala się stawkę podatku od każdego posiadania psa w wysokości 32 zł rocznie.

§ 2


Zwalnia się od podatku:
1) emerytów i rencistów prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe mieszkających samotnie, których wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta,
2) dozorców nocnych utrzymujących jednego psa,
3) osoby i przedsiębiorstwa trudniące się sprzedażą psów,
4) osoby posiadające psy - szczenięta do ośmiu tygodni.

§ 3


Podatek płatny jest z góry bez wezwania w kasie Urzędu Miasta Jarosławia w terminie do 30 kwietnia 2001 r. lub w ciągu dwóch tygodni od daty wejścia w posiadanie psa.

§ 4


Podatek pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
§ 5


Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miasta.
§ 6


Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miasta Jarosławia.

§ 7


Uchyla się uchwałę Nr 270/XV/99 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności podatku i sposobu jego poboru.
Numery archiwalne
Maj 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31