Strona główna » Nasze wydawnictwa » styczeń, nr 1 (98) / 2001 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

styczeń, nr 1 (98) / 2001

Strona 8
Fakty, wydarzenia, rocznice

Madonny Europy

Niezwykła wystawa fotografii pn. "Madonny Europy" została otwarta 15 grudnia 2000 r. w Muzeum Kamienicy Orsettich. Autor zdjęć Janusz Rosikoń, jest nie tylko fotografem i członkiem Związku Polski Artystów Fotografików, ale też członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polski. Wystawa została przygotowana przez wydawnictwo Rosikon Press wraz z fundacją "Ave Maria", która działa od 1993 r. na rzecz promowania jedności Europy rozumianej jako wspólnota ojczyzn i narodów czerpiących ze wspólnych źródeł.

Podczas inauguracji Dyrektor Muzeum p. Joanna Kociuba zaznaczyła, że jest to ekspozycja na przełomie tysiącleci. Odczytała list od p. Grażyny Kasprzyckiej - Rosikoń i Janusza Rosikonia, którzy nie mogli przybyć do Jarosławia. Zdjęcia pochodzą z albumu o tej samej nazwie. Ich niezwykłość polega na różnorodności ujęć koronowanych wizerunków Matki Bożej z 27 krajów Europy. Jest między innymi Figura Matki Bożej Fatimskiej stojąca na Placu Czerwonym w Moskwie, rozmodleni pielgrzymi w Loreto, La Salette, Saragossie, Mariazell, czy Keveler. Na uwagę zasługuje nocne zdjęcie pielgrzymów w La Salette, którzy trzymając w rękach pochodnie i świece nakreślili przed sanktuarium literę "M".

Nad albumem "Madonny Europy" Janusz Rosikoń pracował pięć lat. Projekt przedstawiony został w grudniu 1995 r. Janowi Pawłowi II. Album poprzedzają wstępy kard. Józefa Glempa i kard. Andrzeja Deskura.

"Madonny Europy" przedstawiają różne, ale wspólne źródła kultury chrześcijańskiej. Janusz Rosikoń jest również autorem albumów: "Polskie Madonny", "Madonny Europy", "Polskie papiery wartościowe", "Pieniądz papierowy na ziemiach polskich" oraz "Ratusze w Polsce". Wystawa była prezentowana w w Polsce, Wielkiej Brytanii i Litwie. Obejrzało ją ponad 100 tys. osób. Z.K.
I ty możesz zostać św. Mikołajem


Pod takim hasłem uczniowie klasy I b ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu wraz z wychowawczynią Ireną Gawrońską zebrali fanty rzeczowe, a następnie zorganizowali loterię w czasie zabawy andrzejkowej. Za uzyskane pieniądze zakupiono słodycze i maskotki dla podopiecznych z Domu Dziecka Nr 1 w Jarosławiu.

Dnia 7 grudnia uczniowie klas I b i III c z wychowawczyniami: p. Ireną Gawrońską, p. Alicją Kulka i p. Ewą Widaj przekazali upominki na ręce opiekuna z PDD i małego Maciusia - wychowanka tej placówki.

Irena Gawrońska

Ku czci św. Franciszka


8 grudnia 2000 r. w sali widowiskowej klasztoru OO. Reformatów odbył się koncert jubileuszowy kończący obchody 300-lecia pobytu w Jarosławiu zakonu franciszkanów. Program został przygotowany przez Szkołę Podstawową Nr 11 przy udziale uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Gimnazjum Publicznego Nr 2. Dzieci pod kierunkiem S. Sabiny Wiśniewskiej zaprezentowały sceny z życia św. Franciszka w 4 aktach. Święty określony był jako "Apostoł Bożej radości", "bogaty biedak", "asyski mocarz" i "malutki olbrzym". "Chrystus był żebrakiem - więc i ja chcę być żebrakiem" - słyszeliśmy przesłanie, którym kierował się wybierając ubóstwo. Kolejną postacią, którą poznaliśmy dzięki S. Sabinie i uczniom, była św. Klara. Natomiast w podróż bez biletu do Asyżu zaprosiła zebranych p. Anna Korczewska - Dyrektor SP Nr 11 opowiadając o swoich przeżyciach z pielgrzymki do Włoch. Podczas spotkania O. Gwardian Józef Witko i diakon Jerzy Kopytko wręczyli nagrody za udział w konkursie plastycznym, poetyckim i konkursie wiedzy o św. Franciszku. Spotkanie upłynęło w życzliwej atmosferze, której sprzyjały piosenki wykonane przez Eucharystyczny Ruch Młodych.Z.K.
Turniej szachowy


W dniach 9 - 11 grudnia 2000 z okazji 20. rocznicy działalności NSZZ "Solidarność" rozegrany został Turniej Szachowy zorganizowany przez NSZZ "S" Huty Szkła "Jarosław" S.A. i sekcję szachową przy Stowarzyszeniu Miłośników Jarosławia. Turniej przeprowadzono systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund z tempem 25 minut na zawodnika. Udział wzięło 18 zawodników. Turniej odbywał się pod czujnym okiem p. Eugeniusza Kinasza - licencjonowanego sędziego I kategorii Polskiego Związku Szachowego. Zwycięstwo przypadło p. Stanisławowi Nyczajowi. Kolejne miejsca zdobyli: E. Kinasz, Z. Zaręba, St. Makara, L. Kanikuła, R. Juszczak, F. Wilk, St. Krzysztoń, K. Dec, J. Duda, W. Rygiel, St. Kowalczyk - A. Kupka, J. Preisner, P. Ostrowski, F. Broszko, K. Nerka, W. Czystakow. Z.K.
Bezpłatna infolinia


Od 23 grudnia 2000 r. działa bezpłatna infolinia, która ma pomóc w zapobieganiu zamarznięciom osób bezdomnych. Infolinię całodobowo obsługuje Komenda Powiatowa Policji. W czasie mrozów zwłaszcza bezdomni są narażeni ma śmierć - czasem jeden telefon może uratować ich życie. Pod numer 0-800-235-345 można dzwonić przez całą dobę. Infolinia czynna będzie do końca marca 2001 roku.
Numery archiwalne
Maj 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31