Strona główna » Nasze wydawnictwa » grudzień, nr 13 (97) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 13 (97) / 2000

Strona 12
Podsumowanie półmetka III kadencji

W dniu 3 października 2000 r. Zakład Uzdatniania Wody został przekazany do użytku. W ramach realizowanej od 1985 r. inwestycji sukcesywnie przekazywano do eksploatacji: ujęcie wody na rzece San, pompownie wody surowej, pompownię wody czystej I stopnia, budynek filtrów piaskowych, chlorownię, budynek energetyczny z kotłownią, stację dmuchaw, rurociągi technologiczne i kanalizację. Inwestycja została zrealizowana dzięki znacznej dotacji bezzwrotnej ze środków Budżetu Państwa w wys. 10,1 mln zł. Do zrealizowania pozostało jeszcze ozonowanie i filtry węglowe.

* * * * *


Realizowana jest również przez PWiK Sp. z o.o. w Jarosławiu rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. W 1999 r. opracowany został projekt techniczny oraz uzyskane pozwolenie na budowę. Na realizowany aktualnie I etap, Spółka zaciągnęła poręczony przez samorząd preferencyjny kredyt w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w wysokości 9 mln zł. Na etap II realizacji inwestycji został złożony wniosek o dotację z funduszu PHARE 2001 w wysokości 2 mln EURO (ok. 8 mln zł.). Wniosek powyższy znajduje się w końcowej fazie rozpatrywania przez Komisję Europejską w Brukseli. Pozostałe środki w wysokości 60 % winien stanowić udział własny.

* * * * *


Zakończono budowę kanalizacji w ulicy Cegielnianej i Siarczyńskiego. Na II etap uzbrojenia wewnątrzosiedlowego (wraz z drogami) na Os. Sterańczaka został opracowany projekt techniczny i uzyskane pozwolenie na budowę. W 2000 r. został opracowany projekt techniczny wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kanalizacji w Dzielnicy Misztale.

W trakcie realizacji znajduje się budowa kolektora "W" wraz z kanalizacją w ulicy Pełkińskiej i Pogodnej. Na to zadanie został zaciągnięty preferencyjny kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 4,2 mln zł. Przekazanie inwestycji do eksploatacji planowane jest w I połowie 2001 r.

* * * * *


W 1999 r. roku została zakończona i przekazana do eksploatacji sieć wodociągowa w Dzielnicy Kruhel Pawłosiowski, a w roku bieżącym ostatni etap budowy sieci wodociągowej w Dzielnicy Łazy Kostkowskie. Stanowi to zakończenie realizowanego od kilku lat programu doprowadzenia wody do wszystkich dzielnic miasta.

* * * * *


Staraniem administratora mienia komunalnego tj. PGKiM Sp. z o.o. w Jarosławiu, z dochodów własnych, w 2000 r. odnowione zostały elewacje pięciu zabytkowych budynków na Starym Mieście: przy ul. Grodzkiej, Ostrogskich oraz na Pl. Św. Michała. Ponadto na kilku budynkach dokonano wymiany pokryć dachowych i obróbek blacharskich.

* * * * *


W ramach inicjatyw lokalnych przekazano do użytku: kanalizację sanitarną w ulicach: Włókienniczej, Spółdzielczej i Elektrownianej, kanalizację i wodociąg w ul. Bocznej Harlendera oraz sieć wodociągową w ul. Pogodnej.

* * * * *


W latach 1999 - 2000 staraniem Zarządu Miasta wykonano pełną konserwację czterech bardzo cennych historycznie i artystycznie XIX w. nagrobków na terenie Starego Cmentarza, z zakresu sztuki kamieniarskiej i kowalskiej.
W ubiegłym oraz w bieżącym roku, na każdym z trzech cmentarzy komunalnych (Starym przy ul. Cmentarnej, Nowym przy ul. Krakowskiej i na Garbarzach) wykonywane były prace związane z utwardzaniem alejek cmentarnych kostką brukową.

* * * * *


Do grona kilkunastu miast, które posiadają już system telewizyjnego monitoringu (CCTV) dołączy wkrótce Jarosław. Celem takiego przedsięwzięcia jest osiągnięcie spadku przestępczości oraz wzrostu poczucia bezpieczeństwa obywateli. Zastosowanie monitoringu na ulicach miast okazało się w wielu miejscach bardzo skuteczne w ograniczeniu przestępczości pospolitej przeciwko mieniu oraz bójek i burd w okolicach restauracji i barów. Ponadto dyscyplinuje również kierowców .

W Jarosławiu, w pierwszym etapie planowane jest zainstalowanie siedmiu kamer. Ich usytuowanie będzie następujące :
1. obręb Rynku - 3szt.
2. Hala Targowa - 1szt.
3. pl. Mickiewicza - 1szt.
4. ul. J. Pawła II nr 2 - 1szt.
5. okolice dworca PKP - 1szt.

Kamery będą tak umiejscowione, aby ich pole widzenia obejmowało jak największy obszar. Dodać należy jeszcze, że monitoring umożliwiając obserwację wielu miejsc jednocześnie, zastępuje pracę kilkunastu funkcjonariuszy. Ponieważ głównym operatorem systemu będzie Policja, da jej to nowe możliwości w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Nadmienić należy również, że w kosztach tej inwestycji, która ma na celu dobro wszystkich mieszkańców partycypują takie instytucje z terenu Jarosławia jak: PZU, PKS, RUCH, PGKiM, PWiK, Starostwo Powiatowe, Bank Spółdzielczy.
Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31