Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 13 (97) / 2000

Strona 13
Podsumowanie półmetka III kadencji

Osobny rozdział prac organów samorządu stanowi oświata. Rok 1999 był rokiem przygotowania do wdrożenia reformy edukacji. Zarząd Miasta pracował nad symulacją sieci szkolnej, analizą prawidłowego doboru szkół do przekształcenia w gimnazja oraz do procesu likwidacji niektórych placówek kształcenia podstawowego. W wyniku tych działań Rada Miasta ustaliła następującą sieć szkolną: 10 szkół podstawowych (w tym 3 rozpoczęły proces likwidacji, który zakończy się w 2001 r.), 5 publicznych gimnazjów, oraz liceum ogólnokształcące. Nagrodą za wzorowo przeprowadzoną racjonalizację sieci była - przyznana przez Kuratora Oświaty pracownia komputerowa, którą zainstalowano w Gimnazjum Nr 1.

W pierwszym okresie roku 2000 poświęcono dużo czasu pracom związanym z wprowadzeniem nowelizacji Karty Nauczyciela oraz ustaleniem regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków dla nauczycieli. Przyznane przez Radę Miasta 5-procentowe dodatki motywacyjne dla nauczycieli oraz wydzielenie w budżecie miasta odrębnej kwoty na dodatki motywacyjne dla dyrektorów, to źródło podwyżki wynagrodzeń dla pracowników oświaty.

W latach 1999-2000 przeprowadzono prace inwestycyjno-modernizacyjne w placówkach oświatowych i tak:
- w SP-10 wybudowano kotłownię gazową na wartość 123.050,co zmniejszyło koszty ogrzewania szkoły z ok. 140.000 zł za sezon grzewczy, do ok. 50.000 zł w chwili obecnej;

- w ZSO-2 dokonano docieplenia ścian budynku na wartość 209.000 zł, a także uruchomiono kotłownię gazową na wartość 414.000 zł;

- w Publicznym Gimnazjum Nr 3 oraz w SP-6 dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pionów sanitarnych i kanalizacyjnych oraz wyremontowano sale dydaktyczne - wartość 496.688 zł;

- w SP-4 dokonano wymiany stolarki okiennej na wartość 192.791 zł;
- jeszcze w poprzedniej kadencji, Rada Miasta podjęła decyzję o rozbudowie Szkoły Podstawowej Nr 9. Modernizacja obiektu rozpoczęła się w 1997 r., a w roku bieżącym budynek wraz z salą gimnastyczną oddano do użytku. Inwestycję zamknięto kwotą ok. 1750 000 zł, z czego 130 tys. stanowiła dotacja Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Remonty inwestycyjne wykonane zostały również w przedszkolach prowadzonych przez Radę Miasta Jarosławia. Podjęto decyzję o budowie kotłowni gazowej w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 8. W związku z awarią c.o. w Miejskim Przedszkolu Nr 3, Zarząd Miasta podjął decyzję o budowie własnej kotłowni dla potrzeb tej jednostki. Zgodnie z terminem wykonania określonym w umowie zostanie ona uruchomiona 20.XII.br.

* * * * *


Na podst. ustawy z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa została wznowiona działalność Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, w skład którego wchodzą członkowie organizacji kombatanckich działających na terenie Jarosławia. W wyniku podjętej uchwały Rady Miasta, wyrażającej wolę przejęcia na stan mienia komunalnego działki nr 1138/11 położonej przy ul. Słowackiego, na której zlokalizowany jest "Pomnik Walk i Męczeństwa", działka została przejęta na rzecz gminy m. Jarosław.

* * * * *


Zarząd Miasta Jarosławia starał się także o rozwój kultury oraz sportu amatorskiego jak również wyczynowego w naszym mieście. Możemy poszczycić się imprezami, jakie wpisały się w stały kalendarz wydarzeń nie tylko województwa podkarpackiego ale też kraju. Największym przedsięwzięciem kulturalnym, jakie co roku udaje się zorganizować, jest Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej "Pieśń Naszych Korzeni", który co roku sprowadza setki gości i uczestników z całej Europy. Wśród znakomitych wirtuozów muzyki barokowej, średniowiecznej mogliśmy gościć w 2000 r. zespół La Pettite Bande z Brukseli, który wykonał w Jarosławiu światową prapremierę Mszy h-moll. J.S. Bacha.

Kalendarz jarosławskich imprez kulturalnych wzbogacił się także o nowe przedsięwzięcie jakim były Obchody Wielkiego Milenium Jarosław 2000, podczas których odbył się Międzynarodowy Jarmark Słowiańskich Zespołów Folklorystycznych, Przegląd Teatrów Ulicznych i Plenerowych oraz Biesiady: Polska i Anglosaska.

Podczas ostatnich dwóch lat wśród znakomitych gości oraz ciągle wzrastającego poziomu wykonawców spotykamy się wraz z Państwem na Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Prezentowane do tej pory w ramach festiwalu Jasełka doczekały się oddzielnego przeglądu jakim będą w przyszłym roku spotkania "Jasełka 2001".

Ponad 400 psów z całego kraju oraz zza granicy mogliśmy zobaczyć w marcu br. na pierwszej tego typu Ogólnopolskiej Wystawie Psów Rasowych, którą zorganizowano wspólnie z Związkiem Kynologicznym w Polsce Oddział w Przemyślu.

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zorganizował otwartą imprezę pt. "Wielka Majówka". Szacuje się, że w tych kilkudniowych imprezach wzięło udział przeszło 7 tysięcy widzów. Wystąpili m.in.: Krystyna Prońko, Gang Marcela, zespół GALICJA oraz LOMBARD. Wielki pokaz swych umiejętności dała Młodzieżowa Orkiestra Dęta działajaca przy Towarzystwie Muzycznym.

W Artystyczne Spotkania Dzieci i Młodzieży uczestniczyło ponad 1.500 młodych artystów z jarosławskich szkół.
Dużą popularnością cieszą się Jarmarki Muzyki Country, które należą do największych plenerowych imprez. Na stadionie MOSiR, bawiono się przy piosenkach czołówki polskiego country Tomasza SZWEDA, czy zespołu Full Service.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65