Strona główna » Nasze wydawnictwa » grudzień, nr 13 (97) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 13 (97) / 2000

Strona 5
Laureaci honorowych nagród Burmistrza Miasta w Roku 2000

Coroczne nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia są nie tylko indywidualne, ale też zbiorowe. W Roku Jubileuszowym "JAROSŁAWA 2000" w dziedzinie ochrony zdrowia i opieki społecznej otrzymało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu, którego przewodniczącą jest p. Krystyna Rajtar. Stowarzyszenie istnieje 27 lat, skupia ponad 200 członków i zatrudnia ok. 70 pracowników. Swoją opieką obejmuje ludzi wymagających szczególnej troski oraz pomocy w zakresie rehabilitacji i przystosowania do samodzielnej egzystencji. Dzięki ludziom wielkiego serca funkcjonuje: Ośrodek Wczesnej Interwencji, Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy. Działalność stowarzyszenia służy zaspokojeniu potrzeb szeroko pojętego środowiska osób z upośledzeniem umysłowym. Dzięki temu dzieci, młodzież i dorośli z niepełnosprawnością intelektualną wyszli z domów i znaleźli dostęp do rewalidacji, nauki, pracy i kontaktów z ludźmi. W 1996 r. Jarosławskie Koło otrzymało nagrodę Burmistrza w dziedzinie aktywności społecznej.

* * * *


Nagrodę Burmistrza Miasta w dziedzinie ekologii otrzymała w roku 2000 firma Recykling Centrum Sp. z o.o., w której funkcję Dyrektora Generalnego pełni p. Bogdan Korczewski. Firma działa od 1995 r. W ubiegłym roku otrzymała wyróżnienie na II Międzynarodowym Konkursie Wynalazczym na rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska. Zatrudnia 30 osób, prowadzi szeroko zakrojoną działalność polegającą na zagospodarowaniu odpadów stanowiących surowce wtórne oraz edukację ekologiczną młodego pokolenia. Jest jedyną firmą w Polsce, która podjęła się zadania odzysku i uzdatniania stłuczki na skalę przemysłową dla jednej z hut. Dzięki tej działalności w całej Polsce aktualnie uzdatnia się 30% odzyskiwanej stłuczki. Jednym z podstawowych celów funkcjonowania firmy jest ochrona środowiska naturalnego. Specjalne, estetyczne pojemniki na stłuczkę, a także broszury i wydawnictwa tworzą odpowiedni klimat zaangażowania społecznego w trosce o czystość i porządek najbliższego otoczenia. Pomysł wdrożenia idei recyklingu szkła, wprowadzenie go do znaczącego segmentu gospodarki rynkowej przynosi sukcesy, ponieważ firma stała się atrakcyjnym partnerem dla dużych europejskich potentatów recyklingu.Rozwiązanie konkursu

Nagrodzeni i wyróżnieni właściciele posesji i balkonów w pierwszej edycji konkursu na najlepiej utrzymaną zieleń, czystość i porządek miasta gościli 29 listopada w jarosławskim ratuszu.

W tym roku specjalnie powołana Komisja dwukrotnie w czerwcu i wrześniu dokonała oceny zgłoszonych do konkursu miejsc. W skład komisji weszli przedstawiciele: Rady Miasta (Janusz Bochenek - Przewodniczący Komisji i Maria Różak), Zarządu Miasta (Marta Płoszaj i Zbigniew Zięba) oraz osoby z poszczególnych Rad Dzielnic. Zwycięzcami konkursu w poszczególnych dzielnicach miasta zostali: Halina i Roman Jasiewiczowie, Bożena i Bolesław Karnasiowie, Magdalena Mormul, Barbara Wójcik, Danuta i Andrzej Gwoździowie, Janina Onuszko - w kategorii "posesje". Za najpiękniejsze balkony uznano te należące do: Józefy Kociumbas i Anny Potoczny. Natomiast w kategorii "pozostałe nieruchomości" zwycięstwo przypadło Spółdzielni Mieszkaniowej za zieleniec na osiedlu Armii Krajowej. Oprócz pierwszych miejsc przyznano wyróżnienia dla: Doroty Makarskiej, Grażyny Rokosz, Ewy Wójcickiej, Wandy Pakla, Haliny Matysiak, Lucyny Wyglądalskiej, Teresy Przetacznik, Weroniki Fleszar, Władysławy Szynal i Marii Drostek.

Nagrodzeni otrzymali encyklopedie i poradniki ogrodnicze oraz zaproszenia na uroczystość wręczenia nagród Burmistrza "Jarosławy". Spotkanie, w którym uczestniczył Przewodniczący Rady Miasta - Janusz Szkodny oraz Burmistrz Miasta - Jan Gilowski miało bardzo uroczysty charakter. Gratulując Nagrodzonym, Burmistrz Miasta powiedział "jako władze miasta staramy się, aby Jarosław wyglądał coraz piękniej. Myślę, że drobnymi kroczkami się to udaje, a wy nam w tym pomagacie. Gdyby wszyscy traktowali sprawę tak poważnie miasto wyglądałoby znacznie lepiej".

Gratulacje i podziękowania złożyli również Przewodniczący Rady Miasta i Komisji Konkursowej. Wszyscy nagrodzeni zadeklarowali chęć udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Janusz BochenekZostał ogłoszony XI Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera, Wychowawcę Młodzieży Miasta Jarosławia za 2000 r. Czytelnicy wybierają pięciu najlepszych sportowców i jednego trenera. Kupony należy nadesłać do 29 grudnia br. na adres Urzędu Miasta.

Kandydatury - Sportowcy:

1. Daniel Bartłomowicz - piłka nożna JKS,
2. Małgorzata Byzdra - b. zawodniczka piłki ręcznej JKS,
3. Edyta Dobrzyńska - piłka ręczna SPR Jaroslavia,
4. Kamil Dziukiewicz - tenis stołowy PKS Kolping,
5. Adam Fabiński - piłka nożna JKS,
6. Tomasz Fortuna - koszykówka MKS Znicz Jarosław,
7. Kinga Gawłowicz - piłka ręczna SPR Jaroslavia,
8. Swietłana Kowalczuk - piłka ręczna SPR Jaroslavia,
9. Grzegorz Szczotka - koszykówka MKS Znicz Jarosław,
10. Piotr Szczotka - koszykówka MKS Znicz Jarosław,
11. Konrad Zieliński - tenis stołowy PKS Kolping.

Trenerzy:

1. Andrzej Dziukiewicz - tenis stołowy PKS Kolping J-w,
2. Jerzy Danilo - piłka nożna JKS,
3. Stanisław Gierczak - koszykówka MKS Znicz Jarosław,
4. January Pałys - piłka ręczna SPR Jaroslavia.
Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31