Strona główna » Nasze wydawnictwa » styczeń-luty, nr 1-2 (171-172) / 2007 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

styczeń-luty, nr 1-2 (171-172) / 2007

Sesja Rady Miasta (11.12.2006)

Trzecia w nowej kadencji sesja Rady Miasta Jarosławia odbyła się 11 grudnia 2006 r. W trwających niespełna 3 godziny obradach uczestniczyli wszyscy radni, a także zaproszeni goście, wśród których byli również: poseł Tomasz Kulesza, przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Kłopot oraz burmistrz Andrzej Wyczawski i zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn.

Ogółem radni podjęli 13 uchwał. W głosowaniu tajnym dokonali wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta, którym został Marian Kozłowski, zgłoszony przez wiceprzewodniczącego RM Jarosława Pagacza. W kolejnych dwóch uchwałach powołano 9 stałych komisji RM oraz wybrano ich przewodniczących. Składy osobowe komisji publikujemy na str. 6 BI.

Cztery uchwały przyjęte jednomyślnie dotyczyły wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 r. Zmiany wynikały m.in. z otrzymania dodatkowych kwot subwencji oświatowej i ogólnej oraz z przyznanej rekompensaty z tytułu utraconych wpływów (podatek od nieruchomości) od zakładów pracy chronionej. Rada podjęła decyzję o zakupie pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla Szkoły Podstawowej Nr 4, Publicznego Gimnazjum Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących za łączną kwotę 90 tys. zł. Dzięki przeniesieniu środków budżetowych zostaną zakupione kasowniki i sterowniki elektroniczne do nowych autobusów MZK - koszt 16.422 zł. Zmiany budżetowe dotyczą również przeznaczenia kwoty 15 tys. zł na remont ul. Boczna Żołnierskiej, 236.864 zł na administrację publiczną oraz 25 tys. na zorganizowanie imprezy promocyjnej "Jarosławy 2006".

Również jednomyślnie ustalono następujące stawki dotacji przedmiotowych dla miejskich zakładów budżetowych na 2007 r.: dla Miejskiego Zakładu Komunikacji - 1,81 zł do jednego wozokilometru, zaś dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dopłaty są zróżnicowane w zależności od obiektu. I tak dla hali sportowej dopłata do 1 godz. - 89,28 zł, dla stadionu przy ul. Piekarskiej - 48,07 zł, dla krytej pływalni - 178,84, dla pływalni sezonowej 232,51 zł oraz dla lodowiska - 129,86 zł. Należy podkreślić, że dopłaty do jednej godziny dotyczą jedynie czasu otwarcia danego obiektu dla korzystających osób.

Większością głosów, przy 3 wstrzymujących się Rada ustanowiła za odpłatnością służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu, natomiast jednomyślnie uchyliła Uchwałę nr 692/LIX/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ul. Wojskowa drodze położonej przy ul. 3 Maja.

Bez zastrzeżeń radni przyjęli kolejną uchwałę, w której wyrazili zgodę na nieodpłatne przyjęcie na własność Gminy Miejskiej Jarosław od PGKiM prawa własności trzech nieruchomości: na dwóch wcześniej była zlokalizowana stolarnia, zaś trzecia działka to droga do Owens Illinois. W kolejnej uchwale została ona jednomyślnie przez radnych zaliczona do dróg miejskich.

Ostatnim punktem części uchwałodawczej było odwołanie sekretarza miasta Franciszka Gołąba (za - 15 głosów, przeciw - 1, wstrzymało się - 4). Burmistrz Andrzej Wyczawski podziękował dotychczasowemu sekretarzowi za prace techniczno - informatyczne jakie wykonał w Urzędzie Miasta podczas kadencji.

W ramach interpelacji poseł Tomasz Kulesza poprosił o zaplanowanie w przyszłorocznym budżecie środków na dofinansowanie wydania publikacji autorstwa Zbigniewa Zięby o Starym Cmentarzu.

Ponadto poinformowałem radnych o zgłoszeniu powstania Klubu Radnych "Samorządność, Przedsiębiorczość i Sprawiedliwość", w skład którego wchodzą radni z LPR i Forum Samorządowego.

Przewodniczący Rady Miasta
Janusz Szkodny
Numery archiwalne
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Klara Muu - 2D
    2,3,5,7,8 Lipca
    godzina: 13.30
  • Czworo dzieci i coś
    3,5,7,8,9 Lipca
    godzina: 16.00